K tra ĐS Chương II T8 Có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về K tra ĐS Chương II T8 Có ma trận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 37 KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. Mục tiêu:
– Kiểm tra kỹ năng thực hiện các phép toán trên các phân thức đại số
– Trình bày bài kiểm tra tốt.
– Biết vận dụng điều kiện của biến vào giải bài kiểm tra tốt
II. Chuẩn bị:
– GV: Đề bài, đáp án
– HS: Ôn tập
III . Đề bài kiểm tra và đáp án đánh giá cho điểm :

Ma trận đề
(Dành chung cho đề 1 và đề 2)

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

1.Rút gọn phân thức

Rút gọn phân thức

Số câu:
Số điểm (%)

2
2đ (20%)

2
2 (20%)

2. Cộng trừ nhân chia phân thức
Biết đổi dấu để thực hiện tính toán
Quy đồng để thực hiện cộng trừ phân thức
Rút gọn phân thức.
Tính giá trị biểu thức khi x =

Số câu
Số điểm (%)
1
1đ (10%)
2
3đ (30%)
2
2đ (20%)

5
6đ(60%)

3. Biến đổi hữu tỉ. Rút gọn phân thức

Tìm điều kiện phân thức
Tĩm x để biểu thức nguyên

Số câu
Số điểm (%)

1
1đ (10%)
1
1đ(10%)
2
2đ(20%)

Tổng số câu
Tổng số điểm (%)
1
1đ (10%)
4
5đ (50%)
3
3đ (30%)
1
1đ(10%)
9
10đ(100%)

Kiểm tra chương II
Môn: Đại số 8
Đề 1
Câu 1: Rút gọn biểu thức
a. b.
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a. b.
c.
Câu 3: Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để biểu thức được xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A tại x = 2
Tìm x để A nguyên
Đề 2

Câu 1: Rút gọn biểu thức
a. b.
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a. b.
c.
Câu 3: Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để biểu thức được xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A tại x = 2
Tìm x để A nguyên
Đáp án- Hướng dẫn chấm
Đề 1:
Câu 1: Mổi câu đúng (1 điểm)
a. b
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a(1điểm)
b. (1.5 điểm)
c
Câu 3: Cho biểu thức A =
Để biểu thức được xác định (1 điểm)
Rút gọn A (1 điểm)

1 điểm)
Khi x = 2 thì A = 2 (1 điểm)
d. Để nguyên thì 2 phải chia hết cho x – 1. hay nói cách khác x – 1 phải là ước của 2
Ư(2) nên sẽ có các trường hợp sau:

(loại)

Vậy sẽ khi x thì A nguyên. (1 điểm)
Đề 2:
Câu 1: Mổi câu đúng 1 điểm
a. b
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a(1 điểm)
b. (1.5 điểm)
c (1.5 điểm)
Câu 3: Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện xác định (1 điểm)
Rút gọn A 1 điểm)
Khi x = 2 thì A (1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.