K.TRA ĐẠI 9-CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về K.TRA ĐẠI 9-CI, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng 9B: /10/2011
Tiết 18
KIỂM TRA CHƯƠNG I

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
– Kiểm tra khả năng nhận thức của học sinh sau khi học chương I để có phương pháp dạy phù hợp
– Kiểm tra kiến thức trọng tâm của chương về các phép tính về căn bậc hai như: Rút gọn biểu thức, tìm điều kiện xác định của biếu thức, giải phương trình, giải bất phương trình.
2. Kĩ năng:
– Kiểm tra kỹ năng biến đổi biểu thức về căn bậc hai.
3. Thái độ:
– Rèn tính cẩn thận, chính xác và trung thực trong làm bài kiểm tra
II. CHUẨN BỊ:
– GV: Đề kiểm tra.
– HS: Bút , giấy nháp, thước kẻ, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Kiểm tra sĩ số: (1`)
– Lớp 9B: / 40. Vắng:……………………………….
2. Ma trận hai chiều:

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Hiểu được hằng đẳng thức, tìm điều kiện và tính giá trị của biểu thức

Biết tính giá trị của biểu thức

TS Câu:
TS Điểm:
Tỉ lệ: %

2câu(2;3)

10%

1câu(1)

20%
3 câu

30%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
Nắm được các phép khai phương để thực hiện phép tính

TS Câu:
TS Điểm:
Tỉ lệ: %
2câu(1;4)

10%

2 câu

10%

3. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Biết tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai
Thực hiện các phép toán rút gọn biểu thức.
Biết vận dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức để rút gọn biểu thức

TS Câu:
TS Điểm:
Tỉ lệ: %

1 câu(6)
0,5đ
5%

1câu(3)

20%

1câu(2)

30%
3 câu
5,5đ
25%

4. Căn bậc ba

Biết tìm căn bậc ba của một số

TS Câu:
TS Điểm:
Tỉ lệ: %

1 câu(5)
0,5đ
5%

1 câu
0,5đ
5%

TS Câu:
TS Điểm:
Tỉ lệ: %
2 câu

10%

4 câu

20%

1câu

20%

2câu

50%
9 câu
10đ
100%

3. Đề bài
I) Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Câu1: Giá trị của biểu thức bằng:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu2: Điều kiện xác định của biểu thức là:
A. B. và C. D.
Câu3: Biểu thức có giá trị là:
A. B. C. 1 D. ()
Câu4: Nếu thì x bằng:
A. 3 B. C. 9 D. – 9
Câu5: Nếu thì x bằng:
A. 3,375 B. 3,4 C. – 4,5 D. – 3,375
Câu6: Giá trị của biểu thức bằng:
A. B. 1 C. – 4 D. 4
II) Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm)
Câu1: Tìm x biết: .
Câu2: Rút gọn các biểu thức:
a)
b)
Câu3: Rút gọn biểu thức: với .

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ)

Câu
1
2
3
4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.