K.tra CIII.đaiso8.ĐA-BĐ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về K.tra CIII.đaiso8.ĐA-BĐ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: Kiểm tra chương III

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Phương trình bậc nhất một ẩn
1 0,5

1 0,5

1 1
2

2. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

1
0,5
1 1,5
2

3. Phương trình tích

1
1

1

4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1 0,5

1 1,5
2

5. Giải bài toán bằng cách lập PT

1 3
3

Tổng
0,5
1
8.5
10

Đề kiểm tra
I. phần Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1/ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn:
A. B. 1 – 3x = 0 C. 2×2 – 1 = 0 D.
2/ Cho phương trình: 2x + 4 = 0. Phương trình tương đương với phương trình đã cho là:
A. x2 – 4 = 0 B. 6x + 12 = 0 C. x2 – 2x = 0 ; D.
3/ Cho phương trình: . Điều kiện xác định của phương trình này là:
A. x ≠ 0 và x ≠ 2 B. x ≠ 0 C. x ≠ 0 hoặc x ≠ 2 D. x ≠ 0
4/ Cho phương trình: . Một bạn học sinh đã giải theo các bước sau:
Bước 1.
Bước 2. 5 – 5x + 3x = 30 – 2x.
Bước 3. 5 – 2x = 30 – 2x.
Bước 4. 5 = 30 (vô lý)
Vậy phương trình vô nghiệm.
Bạn học sinh trên giải như vậy đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở bước nào?
A. Bước 1. C. Bước 2
B. Bước 3. D. Tất cả các bước đều đúng.
5/ Cho các phương trình sau đây:
(1) u.(2u + 3) = 0 ; (2) 2x + 3 = 2x – 3
(3) (t + 1)(t – 1) = 0
Kết quả nào sau đây là sai:
Phương trình (1) có tập nghiệm: S = 0; -3/2
Phương trình (2) có nghiệm tập nghiệm: S=
Phương trình (3) có tập nghiệm: S -1
Phương trình (3) có tập nghiệm: S = 1; -1

II. phần Tự luận. (7 điểm)
Bài 1.() Cho phương trình : (m-1)x + m =0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = 3.
b) Tìm ĐK của m để trình (1) vô nghiệm
Bài 2.() Giải các phương trình sau:
a)
b)

Bài 3.(3điểm)
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về trời mưa đường khó đi hơn nên người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút.Tính độ dài quãng đường AB?

Đáp án- Biểu điểm
I.phần Trắc nghiệm: (3điểm)
1/ B (0,5 đ)
2/ D (0,5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.