K.TRA C4 Đ.SỐ 8 TIÊT 67 (M.TRẬN Đ.ÁN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về K.TRA C4 Đ.SỐ 8 TIÊT 67 (M.TRẬN Đ.ÁN), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 12-04-2012 Ngày dạy :16-04-2012
: 34
Tiết: 67 KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :Kiểm tra mức độ thông hiểu của HS về mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng,phép nhân .Về cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn ,cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
2.Kỹ năng :Kiểm tra mức độ vận dụng của HS về các kỹ năng :
– Chứng minh bất đẳng thức – Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
– Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
2.Thái độ :Giáo dục cho HS tính cẩn thận chính xác của HS khi làm bài .Tính độc lập , nghiêm túc trong kiểm tra .
II. CHUẨN BỊ:
1. bị của thầy : Soạn đề kiểm tra , pho to đề.
2. bị của trò : Ôn tập lý thuyết và các dạng bài tập của chương IV
III. MA ĐỀ TRA
độ

đề

Thơng

Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân.
Nhận biết đợc bất đẳng thức.

Thụng tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh hai số
Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh hai biểu thức .
Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để chứng minh BĐT.

Số câu
1

1

1

1
4

Số điểm
0.5

0.5

0.5

1
2.5

Tỉ số %
5%

5%

5%

10%
25%

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. bất phương trình tương đương..
Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn
Thông hiểu thế nào là hai bất phương trình tương đương
. Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để biến đổi tương đương bất phương trình.

Số câu
1

1

1

3

Số điểm
0.5

0.5

0.5

1,5

Tỉ số %
5%

5%

5%

15%

3

.Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nhận biết được nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
– Thông hiểu cach giải bất phương trình bậc nhất một ẩn dạng đơn giản
Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn.-Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của bất phương trình trên trục số.

Số câu
2

1

2

5

Số điểm
1.0

0.5

2

3,5

Tỉ số %
10%

5%

20%

35 %

4.
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Thông hiểu các bước rút gọn biều thức có dấu giá trị tuyệt đối .
Giải thành thạo phương trình dạng
(ax + b(= cx + d
(a, b, c, d là hằngsố(.

Số câu

1

2

3

Số điểm

0.5

2

2.5

Tỉ số %

5%

20%

25%

TS câu
4
4
6
1
15

TS điểm
2.0
2.0
5.0
1.0
10.0

Tỉ số %
20%
20%
50%
10%
100%

IV . NỘI DUNG KIỂM TRA :
I .NGHIỆM: ()
và ghi vào giấy làm bài một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúngnhất:
Câu 1: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. 0x + 4 >-2 B. C. D. x2 + 4x > 0
Câu 2: Cho x < y, kết quả nào sau đây là đúng:
A. x – 5 >y – 5 B. 4 + 2x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.