jkjhkjkjk – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về jkjhkjkjk, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thanh An Đề thi KS HSG Môn Toán 7
Thời gian : 150 phút
Bài 1: Rút gọn biểu thức:
2: Tính a
b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550 c, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2
3: Tìm x

Bài 4: Tìm x,y biết
a, x+ (x+ 1) +( x+ 2)+ …+(x+2003) = 2004 b, =
c, d. (x-y)2=(yz-3)2 e,
Bài 5:Tìm x, y biết :
a) và x + y = 16 b) 7x = 3y và x – y = – 16.
d. e.
Bài 6: Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng của bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với ,8; 0,9; 1; 1,1 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 5 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng
Bài 7 : a.Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1 . Tính f () ; f (1) ; f (3)
b. Viết công thức hàm số y = f(x), biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a = 12
c. Tìm x để f(x) = 4, chứng tỏ f(x) = – f(x)
Bài 8: Cho tam giác ABC. vẽ phía ngoài các tam giác ABC
các tam giác vuông tại A là ABD, ACE có AB = AD, AC = AE.
Kẽ AH BC, DM AH, EN AH. Chứng minh rằng:
DM = AH
EN = AH. Có nhận xét gì về DM và EN
Gọi O là giao điểm của AN và DE.
Chứng minh rằng O là trung điểm của DE
Bài 9 : Cho hình vẽ sau
biết .
Chứng minh rằng Ax // Cy
HẾT ./.
GV: Nguyễn Sỹ Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.