JGHBJ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về JGHBJ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG TH AN PHÚ
ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 6 NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Toán 6
Thời Gian: 90phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Bài 1 : ( 2 điểm )
1)Tổng sau là bình phương số nào:
S = 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + 199
2) Cho số và số
a) Chứng tỏ là bội của .
b) Số 3 và 10101 có phải là ước của không, vì sao?
Bài 2 : ( 2 điểm )
a) Hãy viết thêm đằng sau số 664 ba chữ số để nhận được số có 6 chữ số chia hết cho 5, cho 9 và cho 11.
b)Tìm số nguyên x Z biết rằng :

Bài 3 : ( 2 điểm )
Cho Q =
Chứng tỏ rằng :
a) Q 3
b) Q 31

Bài 4: (4 điểm) Vẽ tia Ax. Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C và AC = 8cm, AB = 3BC.
Tính độ dài các đoạn AB, BC.
Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, BC.
Tính độ dài MN, NP.
Chứng tỏ rằng B là trung điểm của NC.

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 6

Bài
Đáp Án
Thang điểm

1.1

S = 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + 199
Số số hạng của tổng : ((199 – 1 ) / 2) + 1 = 100

0,5

1.2

a) = + +
= *10000 + *100 +
*10000 , *100 ,
Do đó *10000 + *100 + hay
Vậy là bội của

b) có tổng các chữ số : a + b + a + b + a + b = 3a + 3b
và nên 3 hay 3 là ước của số .
= a*100000 + b*10000 + a*1000 + b*100 + a*10 +b
= a*( 100000 + 1000 + 10 ) + b*(10000 + 100 + 1)
= a*101010 + b*10101
Rõ ràng a*101010 chia hết 10101, b*10101 chia hết 10101
Suy ra a*101010 + b*10101 10101 hay 10101
Vậy 10101 là ước của

0,5

0,25

0,5

0,25

2a
Viết thêm vào sau số 664 bà chữ số abc ta được số

Vì chia hết cho 5, cho 9, cho 11
Nếu
Vậy = 495 hoặc = 990
Do đó: = 495 – 205 = 290 hoặc = 990 – 205 = 785

0,25
0,25

0,25

0,25

2b

Vì nên và trái dấu nhau.
Do đó nên > 0 và < 0
Nên không tồn tại số nguyên x nào thoả mãn điều kiện này

0,25

0,25
0,25
0,25

3a
a) Q=
=
=

0,5
0,25
0,25

3b
b)

=
= 2.31 + =

0,5

0,25
0,25

4a
Vẽ hình đúng chính xác

Tính AB, BC
Vì B nằm giữa A và C nên ta có: AB + BC = AC
Mà AB = 3BC 3BC + BC = AC
4BC = AC
BC =
Vậy: AB = 3BC = 3.2 = 6(cm)

0,5

0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.