Hướng dẫn xem tài liệu!

Chào các bạn, do kho đề thi sử dụng file object đề các bạn đọc tài liệu trên website cho tiện nên chúng tôi xin phép hướng dẫn các bạn bật plugin đọc file lên

1.1: Vui lòng tải ứng dụng FlashPlayer + trên chrome theo đường dẫn . Sau đó bạn có thể xem Flash được bình thường/

 

Sau đó bấm tải lại trang là có thể xem file SWF được nhé, nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ chúng tôi!/

Ví dụ link: https://khodethi.org/tia-phan-giac-thu-vien-de-thi-va-kiem-tra-de-thi-toan-dai-so-lop-7.html 

Chúc các bạn thi tốt,