HUONG DAN ON TAP GIUA CHUONG 1 DS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về HUONG DAN ON TAP GIUA CHUONG 1 DS 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH SƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
Môn Toán 7
NĂM HỌC 2012 – 2013

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG I
1) Dạng 1: Lý thuyết
Câu 1:
a) Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng số.
b) Áp dụng tính :
Câu 2:
a) Viết công thức chia hai lũy thừa cùng số.
b) Áp dụng tính :
2) Dạng 2: Tính
Câu 3: Tính:
a) b) c)
d) e) f)
g) h) i) (2)3.
3) Dạng 3: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí
Câu 4: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí .
a) -3,75.(-7,2) + 2,8.3,75 b)
c) 7,5 :
e) Tính A =
4) Dạng 4:
Câu 5: Tìm x, biết:

a) b) c)
d) e) f) ;
5) Dạng 5: So sánh
Câu 6: So sánh hai số hữu tỉ: và
Câu 7: Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh : và 810.330
Câu 8: Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh: 2570 và 2300

6) Dạng 6: Chứng minh
Câu 9: Chứng minh rằng : a) chia hết cho 14.
b) chia hết cho 59.
————— Hết —————

Hỏi và đáp