Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 19 trang với phần lý thuyết chung, phân dạng, các bước giải và bài tập trắc nghiệm chủ đề tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Các dạng toán bao gồm:

+ Dạng 1. Tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị hàm số.
+ Dạng 2. Tiếp tuyến có hệ số góc k cho trước
+ Dạng 3. Tiếp tuyến đi qua một điểmTất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết
Trích dẫn tài liệu:
+ Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị hàm số y = (x + 2)/(x – 1) sao cho khoảng cách từ M đến trục tung bằng hai lần khoảng cách từ M đến trục hoành?
+ Tìm trục đối xứng của đồ thị hàm số y = x^4 – 2x^2 + 5?
A. Đường thẳng y = 4
B. Trục hoành
C. Trục tung
D. Đường thẳng y = 5
+ Cho đồ thị y = (x – 3)/(x + 1). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục toạ độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài của đoạn thẳng MN.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Xem thêm:
+ Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.