Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông

Sau đây KHODETHI.ORG Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 79 trang với phần lý thuyết chung, phân dạng, các bước giải và bài tập trắc nghiệm chủ đề cực trị của hàm số, tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết. Các dạng toán bao gồm:

+ Dạng 1. Tìm cực đại – cực tiểu của hàm số
+ Dạng 2. Cực trị của hàm bậc 3
+ Dạng 3. Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương
+ Dạng 4. Cực trị các hàm số khác
Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số. Cho các phát biểu sau:
(1). Hàm số (C) không thể có hai điểm cực tiểu hoặc hai điểm cực đại
(2). Hàm số (C) có thể có duy nhất một điểm cực trị
(3). Đồ thị của hàm số (C) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt nếu (C) có hai cực trị trái dấu
(4). Đồ thị của hàm số (C) luôn cắt trục hoành tại ít nhất một điểm
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu đã cho?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho các phát biểu sau:
(1). Nếu hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0 thì tồn tại một khoảng (a; b) chứa x0 sao cho là giá trị nhỏ nhất trên khoảng (a; b)
(2). Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm x0 thì tồn tại một khoảng (a; b) chứa x0 sao cho f(x0) là giá trị lớn nhất trên khoảng (a; b)
(3). Nếu đồ thị hàm số đạt cực trị tại một điểm và có tiếp tuyến tại điểm đó thì tiếp tuyến đó song song trục hoành
(4). Nếu hàm số không có cực trị thì đạo hàm của hàm số đó luôn khác không
(5). Nếu hàm số bậc ba cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt thì sẽ có hai cực trị trái dấu
(6). Nếu một hàm số không liên tục trên khoảng (a;b) thì không tồn tại điểm cực trị trên khoảng (a;b)
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu đã cho?

Xem thêm:
+ Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
+ Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.