Hướng dẫn câu 4c Hải Dương – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Hướng dẫn câu 4c Hải Dương, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

/
Hướng dẫn
Câu 4c.
( NHF ( (NAH ( g.g)
Góc F= góc H
Mà góc H=900 ( OM vuông góc với AB tại H)
Góc F =900
HF vuông góc với AN
+ Chứng minh được 3 điểm E, O, B thẳng hàng
AHN ( (EBM ( góc A=gócE, góc F= góc B )
AN/HN=ME/BM
AN2/HN2=ME2/BM2
AN2/AN.FN=ME2/ME.MF
AN/FN=ME/MF
AF.AN/AF.FN=(MF+EF)/MF
AH2/HFhhhhhh hhhhhhHF2=1+ EF/MF
AH2/HFhhhhhh hhhhhhHF2-EF/MF=1

Hỏi và đáp