HSG TOAN 9 LỘC HÀ HA TĨNH2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về HSG TOAN 9 LỘC HÀ HA TĨNH2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012
MÔN:TOÁN 9
Thời gian làm bài 150 phút
Câu 1:Tính
a. b.

c. d.

Câu 2:Cho A=

a.Rút gọn A
b.Tìm x để A đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
Câu3.Chứng minh rằng nếu:a+b+c=0 thì
a.a3+b3+c3=3abc
b. (a2+b2+c2)2= (a4 + b4+c4)

Câu 4:Cho tam giác ABC vuông cân có AB=AC=10cm.Tam giác DEF vuông cân ở D nội tiếp trong tam giác ABC (D thuộc AB, E thuộc BC, F thuộc AC)
Xác định vị trí điểm D trên AB để diện tích tam giác DEF nhỏ nhất.
Bài 5.Cho trong đường tròn tâm O một điểm M.Hãy dựng qua M hai dây vuông góc với nhau sao cho tổng độ dài của chúng lớn nhất.
Bài 6. Chứng minh rằng tích của tam số nguyên dương liên tiếp không thể bằng luỹ thừa bậc 4 của một số nguyên.
…………………………………………………………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỘC HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.