HSG Toán 6 Phan Đình Phùng 2008-2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về HSG Toán 6 Phan Đình Phùng 2008-2009, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐỀ KHẢO SÁT HSG LỚP 6
MÔN : TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày: 10/4

Bài 1 (2,5 điểm)
a) Tính tổng S = và chứng tỏ S < 1

b) So sánh hai phân số và (với a; b là số nguyên cùng dấu và a; b ( 0)

Bài 2 (2,5 điểm)
Cho x là tổng của tất cả các số nguyên có 2 chữ số, y là số nguyên âm lớn nhất.

Hãy tính giá trị của biểu thức: A = 2009.x2006 – 2008.y2007

b) Tìm x biết:

Bài 3 (2,0 điểm)
Tìm một phân số tối giản, biết rằng khi cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của phân số ấy thì được một phân số mới, lớn gấp 2 lần phân số ban đầu ?

Bài 4 (3,0 điểm)
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy ta kẻ các tia Om và On sao cho mOx = a0 ; mOn = b0 (a >b). Vẽ tia Ot là phân giác của xOn :
Tính số đo mOt theo a và b trong hai trường hợp (tia On nằm giữa hai tia Ox và Om; tia Om nằm giữa hai tia Ox và On) ?
b) Trên nửa mặt phẳng bờ là xy có chứa tia Ot vẽ tia Ot’ vuông góc với tia Ot. Chứng tỏ trong cả hai trường hợp trên ta đều có tia Ot’ là tia phân giác của nOy ?

QUẬN THANH KHÊ-TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Bài 1 ( 2,5 điểm )
a) 1,0 điểm
S = 2. 0,25đ
S = 2.. 0,25đ
S = 2. = ………………………….. 0,25đ
Vì 30 < 32 nên S < 1 ……………………………. 0,25đ

b) 1,5 điểm
Có = 1 – và = 1 + ………………………………………………… 0,5đ
* Nếu a >0 và b > 0 thì > 0 và > 0 …………………………………….. 0,25đ
( 1 – < 1 + hay < ………………………………………………. 0,25đ
* Nếu a < 0 và b < 0 thì < 0 và < 0 …………………………………….. 0,25đ
( 1 – >1 + hay > ………………………………………………. 0,25đ

Bài 2 ( 2,5 điểm )
a) 1,0 điểm
Theo bài ta có x = – 99 + (- 98) + …+ (-11) + (- 10) + 10 + 11 + …+ 98 + 99 0,25đ
x = (- 99 + 99) + (- 98 + 98) + … + (-11 + 11) + (- 10 + 10) 0,25đ
x = 0 ( x2006 = 0
và y = – 1 ( y2007 = (- 1)2007 = – 1 ………………………………………………………. 0,25đ
Do đó ta có A = 2009.x2006 – 2008.y2007 = 0 – 2008.(-1) = 2008 ………………… 0,25đ
b) 1,5 điểm
Ta có
( ……………………………………………………………. 0,25đ
( …………………………………………………………. 0,25đ
( ……………………………………………. 0,25đ
( ( …………………………………………… 0,5đ
( -11.x = 22 ( x = – 2 …………………………………………….. 0,25đ

Bài 3 ( 2,0 điểm )
Gọi phân số tối giản lúc đầu là . Nếu chỉ cộng mẫu số vào mẫu số ta được phân số ; phân số này nhỏ hơn phân số hai lần …………………………….. 0,5đ
Để gấp 2 lần phân số lúc đầu thì a + b phải bằng 4 lần a ………………………… 0,5đ
( Mẫu số b phải gấp 3 lần tử số a …………………………………………………………… 0,5đ
Phân số tối giản thoả mãn điều kiện trên là ………………………………………………… 0,5đ

Bài 4 ( 3,0 điểm )
m t’
2,0 điểm . Xét đủ hai trường hợp : n
* Khi tia On nằm giữa hai tia Ox và Om t
+ Vì tia On nằm giữa hai tia
Om và Ox ( xOn = a0 – b0 …………0,25đ x y
O
+ Vì Ot là phân giác của xOn nên nOt = xOn = ……….. 0,25đ
+ Số đo của mOt là : mOt = mOn + nOt = = ………… 0,5đ

* Khi tia Om nằm giữa hai tia Ox và On m n t’
+ Vì tia Om nằm giữa hai

Hỏi và đáp