học kỳ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về học kỳ 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT QUẬN NINH KIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG Năm học: 2014 – 2015

MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề )

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Giám khảo
Số phách

Giám khảo 1: ……………………….
………………………………………

Giám khảo 2: ……………………….
………………………………………

ĐỀ BÀI
Câu 1: (2,0đ) Giải các phương trình sau:

Câu 2: (2,0đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Câu 3: (1,0đ) Tìm các số tự nhiên thỏa mãn bất phương trình sau:
Câu 4: (2,0đ) Một người đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ và từ B về A hết 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc của xe máy lúc đi từ A đến B, biết vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 4km/h.

Câu 5: (3,0đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, có ( B = 2.( C , đường cao AD .
a/ Chứng minh (ADB đồng dạng với (ABC
b/ Kẻ tia phân giác của góc ABC cắt AD tại F và cắt AC tại E . Chứng minh AB2 = AE . AC
c/ Chứng minh
.
(Vẽ hình trước khi làm)
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 8
NĂM HỌC: 2014-2015
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(2đ)
a)

0.25
0.25

b)

0.25

0.25

c)

0.25
0.25

d)
ĐK:

(thỏa mãn điều kiện)
0.25

0.25

Câu 2 (2đ)
a)

0 3

0.25
0.25

0.5

b)

0

0.25

0.25

0.5

Câu 3
(1đ)

Suy ra

0.25
0.25
0.5

Câu 4
(2đ)
giờ 48 phút = h
Gọi x (km/h) là vận tốc của xe máy lúc đi , (x > 0)
Vận tốc của xe máy lúc về là x + 4 (km/h)
Quãng đường xe máy đi từ A đến B là 2x (km)
Quãng đường xe máy đi từ B về A là (x + 4) (km)
Theo đề bài ta có phương trình 2x = (x + 4)
10x = 9x + 36 x = 36 (thoả ĐK)
Vậy vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B là 36 km/h

0.5

1.0

0.5

Câu 5
(3,0đ)
Hình vẽ đúng

a)Chứng minh (ADB đồng dạng với (ABC
ADB và ABC có

ADB CAB (g – g)
b) Chứng minh AB2 = AE . AC
Vì (B = 2(C ( gt ) ( (B1 = (B2 = (C
Nên ( ABE ( ACB ( g – g )
(
c) Chứng minh :
Từ ADB CAB ( câu a ) suy ra : ( 1 )
Theo tính chất đường phân giác ta có : ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra

0.5

0.75

0.25

0.5
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp Cấp độ cao

Cộng

1/ Giải phương trình

Số câu : 4
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ 20%
Biến đổi thành phương trình tích, quy đồng phân thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.