HOẠT ĐỘNG NGOAIG GIỜ LÊN LỚP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về HOẠT ĐỘNG NGOAIG GIỜ LÊN LỚP, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

GIÚP HOC SINH:
-Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường.
-Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM

1-Bầu cán bộ lớp.
2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.

Ngày 3-09-2007
Hoạt động thứ nhất

BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
-Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
-Biết lựa chọn Các cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức.
-Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước.
-Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới.
2-Hình thức hoạt động:
-Nghe báo cáo và thảo luận.
-Bình bầu dưới hình thức biểu quyết.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước.
-Những tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
GVCN hội ý với cán bộ lớp:
-Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua.
-Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển.
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phân công trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TL

Cả tập thể
Lớp phó văn thể

Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Cả tập thể
Lớp phó văn thể

Lơp1 phó văn thể
Cả tập thể
GVCN
Lớp phó văn thể
Cả tập thể
Cán bộ lớp

Các tổ

GVCN
Lớp phó văn thể

Hoạt động 1
Hát tập thể bài “Vui bước đến trường”
Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 2
Nghe báo cáo và thảo luận
Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2005-2006
Đọc bản phương hướng năm học 2006-2007
Thảo luận góp ý kiến.
Tóm tắt các ý kiến phát biểu.
Hoạt động 3
Tổ chức bầu cán bộ lớp
Nêu thể lệ bầu cử
Cả lớp thảo luận về cách thức bầu.
Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ
Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN
Bầu cán bộ lớp.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện.
Hoạt động 4
Chương trình văn nghệ
Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS
Nhận xét kết quả hoạt động.
2’

15’

15’

10’

3’

HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP

LỚP TRƯỞNG

THƯ KÝ
…………………………………..
THỦ QUỸ
……………………………….
P. HỌC TẬP
……………………………………
P. LAO ĐỘNG
……………………………..
P. VĂN THỂ
……………………………….

Tổ 1

Tổ 2õ
Tổ 3õ
Tổ 4

Ngày 8- 09 – 2007
Hoạt động2:

THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt Mọi nhiệm vụ đó.
-Các biện pháp thực hiện.
2-Hình thức hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.