hoat dong ngoai gio 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về hoat dong ngoai gio 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chủ điểm tháng 8- 9
Truyền thống nhà trường
NS : 20/8/2008
Tiết 1-2 : Hoạt động 1
Bầu cán bộ lớp

A – Yêu cầu giáo dục :
HS : – Hiểu được vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
– Kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng phục tùng ủng hộ cán bộ lớp.
B – Nội Dung
I/ Nội dung:
– Báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm.
– Bầu đội ngũ cán bộ lớp.
( Lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, tổ phó và các cán sự môn học)
II/ Hình thức hoạt động:
– Nghe báo cáo sở và thảo luận.
– Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết.
C – Chuẩn bị:
I/ Phương tiện:
– Bản báo cáo kết quả của lớp.
– Văn nghệ.
II/ Tổ chức:
– Giáo viên và cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo tổng kết.
Dự kiến tiêu chuẩn lớp thống nhất chương trình.
– Phân công:
+ Lớp trưởng (viết và đọc báo cáo)
+ Lớp phó học tập (điều khiển chương trình)
+ Cán sự văn (thư ký)
+ Tổ trang trí, chuẩn bị phiếu bầu
D – Tiến hành hoạt động :
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
*Chương trình hoạt động :
– Đọc báo cáo tổng kết, phương hướng.
– Thảo luận.
– Tổng kết ý kiến bổ sung.
*Bầu cán bộ lớp :
+ Thảo luận tiêu chuẩn cán bộ lớp.
+ ứng cử, đề cử làm cán bộ lớp.
– Bầu ban kiểm phiếu.
– Nêu thể lệ bỏ phiếu.
+ Bầu lớp trưởng và 3 lớp phó.
+ Kiểm phiếu.
*Sinh hoạt văn nghệ.
+ Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
+ Kiểm phiếu.
+ Bầu các cán sự môn :Văn, toán, anh, lý, hoá
+ Kiểm phiếu
*Văn nghệ
– Công bố kết quả kiểm phiếu.
– Cán bộ ra mắt, phát biểu ý kiến.
– Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, chức mừng.
*Kết thúc :
Chúc mừng cán bộ lớp, chúc cả lớp hợp tác, đoàn kết.
E – Hướng dẫn :
Chuẩn bị hoạt động “Tôi là học sinh lớp 8”
F – Rút kinh nghiệm

Hoạt động 2
Trao đổi về Vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8

A – Mục tiêu : Học sinh hiểu được
– Vị trí, vai trò quan trọng của mình trong năm lớp 8.
– Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
– Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
B – Nội dung – hình thức hoạt động :
I/ Nội dung :
– Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8
* Nhiệm vụ cả năm.
– Biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
II/ Hình thức hoạt động :
Trao đổi thảo luận.
C – Chuẩn bị hoạt động :
I/ Phương diện hoạt động :

Hỏi và đáp