Hoa 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Hoa 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS QUỲNH NGUYÊN
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quỳnh Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Môn: Hóa học
Phần 1: Những căn cứ:
1. Căn cứ thực hiện:
+Phân phối chương trình của sở GD&ĐT Thái Bình(2011)
+Sách giáo khoa HOÁ HỌC 8
+Hướng dẫn dạy học đổi mới phương pháp môn hoá học 2014 của Sở GD&ĐT Thái Bình
2. Về phương pháp dạy học:
– Dạy theo chuyên đề tích hợp bộ môn, tích hợp nội dung bảo vệ môi trường
– Giúp học sinh tư duy môn học một cách lôgic, biết quan sát thí nghiệm rút ra các kiến thức cơ bản
– Có thói quen làm việc khoa học
3.Về thiết bị dạy học
– sử dụng các thiết bị quy định của bộ môn
4. Về kiểm tra đánh giá:
– Thực hiện đổi mới việc kiểm tra đánh giá theo công văn số:
545/Sở GD&ĐT ngày 13/8 năm 2014
Phần 2: Phần cụ thể:
LỚP 8
Chủ đề
Tên bài
Số tiết dạy
(Lý thuyết – Luyện tập)
Tuần thực hiện
Ghi chú

Chủ đề 1.
Chất. Nguyên tử. Phân tử
(16 tiết)
Bài 1.Mở đầu môn Hoá học
1
1

Bài 2.Chất
2
1-2

Bài 3.Bài thực hành 1
1
2

Bài 4: Nguyên Tử
1
3

Bài 5:Nguyên tố hoá học
2
3 – 4

Bài 6: Đơn chất, hợp chất – phân tử
2
4-5

Bài 7: Bài thực hành 2
1
5

Bài 8: Bài luyện tập 1
1
6

Bài 9: Công thức hoá học
1
6

Bài 10:Hoá trị
2
7

Bài 11: Bài luyện tập 2
1
8

Kiểm tra 1 tiết
1
8

Chủ đề 2 sự biến đổi chất

Bài 12: Sự biến đổi chất
1
9

Bài 13: Phản ứng hoá học
2
9-10

Bài 14: Bài thực hành 3
1
10

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
1
11

Bài 16: Phương trình hoá học
2
11-12

Bài 17: Bài luyện tập 3
1
12

Kiểm tra 1 tiết
1
13

Chủ đề 3: Mol và tính toán hoá học
Bài 18: Mol
1
13

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và mol
1
13

Bài 20: Tỉ khối chất khí
1
14

Bài 21: Tính theo công thức hoá học
2
15

Bài 22: Tính theo phương trình hoá học
2
16

Bài 24: Bài luyện tập 4
1
17

Kiểm tra 1 tiết
1
17

Chủ đề 4: Oxi – không khí

Chủ đề 5: Hiđro -Nước
Bài 24:Tính chất của oxi
2
19

Bài 25:Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi
1
20

Bài 26:Oxit
1
20

Bài 27:Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ
1
21

Bài 28:Không khí. Sự cháy
2
21-22

Bài 29:Bài luyện tập 5
1
22

Bài 30: Bài thực hành 4
1
23

Kiểm tra 1 tiết
1
23

Bài 31:Tính chất. Ứng dụng của hiđro
2
24

Bài 33:Điều chế hiđro. Phản ứng thế
1
25

Bài 34:Bài luyện tập 6
1
25

Bài 35: thực hành 5
1
26

Bài 36:Nước
2
26-27

Bài 37:Axit. Bazơ. Muối
2
27-28

Bài 38:Luyện tập về Axit. Bazơ. Muối
2
28-29

Kiểm tra 1 tiết
1
30

Chủ đề 6: Dung dịch
Bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.