hkn Bieu mau thong ke dau nam hoc 2012-2013, gưi cac truong THCS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về hkn Bieu mau thong ke dau nam hoc 2012-2013, gưi cac truong THCS, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mẫu 8
PHÒNG GDĐT VŨ QUANG.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo công văn số 1180/SGDĐT-GDTrH ngày 11/09/2012)
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại NR Điện thoại cố định CQ Di động Email
A Lãnh đạo phòng GDĐT
1 Trưởng phòng
2 Phó Trưởng phòng
.. Phó Trưởng phòng
.. Phó Trưởng phòng
B Bộ phận THCS
1
2
3
4

“…, ngày tháng năm 2012”
HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.