HKIT8 TPNINHBINH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về HKIT8 TPNINHBINH, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
______________________
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017. MÔN TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 05 câu, 01 trang)

Câu 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) x(x + 5) + (x + 1)2
b) (2×2 + 4x – 16) : (x –2)
c)
Câu 2 (2 điểm) Cho biểu thức M
a) Tìm x để biểu thức M có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức M.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức M
Câu 3 (2 điểm) Tìm x, biết:
2x(x – 2016) – x + 2016 = 0

Câu 4 (3,5 điểm)
Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm E và F sao cho AE = CF. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = CN.
a) Các tứ giác AECF, MENF là những hình gì ?
b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF và MN đồng quy.
c) Nếu ABCD là hình vuông và AE = CF = AB: 2 và AM = CN = AD: 2 thì tứ giác MENF là hình gì?
Câu 5 (0,5 điểm)
Cho x và y thoả mãn: x2 + 2xy + 4x + 4y + 3y2 + 3 = 0. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức B = x + y + 2017.
Hết./.

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………..Số báo danh………………………… Giám thị số 1:…………………………………………………. Giám thị số 2: ……………………..
HDC KSCL HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 – Năm học 2016-2017

I. Hướng dẫn chung:
– Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.
– Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa.
– Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.
– Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt qua số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

Bài
Đáp án
Điểm

1
(2,0 điểm)
x(x + 5) + (x + 1)2 =…=2×2+7x+1
(2×2 + 4x – 16) : (x –2)=…=2x+8
=
0,5
0,75

0,75

2
(2,0 điểm)
Biểu thức M có nghĩa khi
0,5

0,75

0,5

0,25

M
=
=

M
KL

3
(2,0 điểm)
2x(x – 2016) – x + 2016 = 0

KL

0,25

0,5

0,25

0,75
0,25

KL

4
(3,5 điểm)
Ghi GT,KL, vẽ hình

0,25đ

a)+ Ta có: AE // FC (ABCD là hình bình hành)
AE = FC (gt)
Vậy AECF là hình bình hành
0,25đ
0,25đ
0,25đ

+ Chứng minh: (FCN = (EAM (cgc)( FN = ME (1)
+ Chứng minh: (MDF = (NBE (cgc) ( MF = NE (2)
Từ (1) và (2) ( MENF là hình bình hành
0,25đ
0,25đ
0,25đ

b) Gọi O là giao điểm 2 đường chéo AC và BD của hbh ABCD
+ Do AECF là hình bình hành có O là trung điểm của đường chéo AC nên O là trung điểm của đường chéo EF.
+ Tương tự AECF là hình bình hành có O là trung điểm của đường chéo EF nên O là trung điểm của đường chéo MN.
+ Vậy AC, BD, EF, MN đồng qui tại O
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Khi ABCD là hình vuông thì AC ⊥BD
Mà ME // BD, MF // AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.