hkii lôp6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về hkii lôp6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CĐGD HUYỆN CẨM THUỶ TRƯỜNG THCS CẨM PHÚ Số:  …….  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Phú, ngày 21 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013
          Thực hiện công văn số 39/HD – CĐGD V/v tổ chúc hoạt động huỏng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 của CĐGD huyện Cẩm Thuỷ. CĐ Trường THCS Cẩm Phú triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng năm gia đình Việt Nam như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU          Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên và người lao động về ý nghĩa của Năm Gia đình Việt Nam, năm 2013, với chủ đề “Kết nối yêu thương” góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.           1. Thời gian và nội dung thực hiện: 
TT
Thời gian
Nội dung công việc
Phân công phụ trách

Từ 15/4 đến 20/4/2013
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
BCH CĐ Nhà Trường

1
Từ 01/2/2013 Đến 14/3/2013
– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
BC – BCH CĐ, Tổ trưởng CĐ; BCH Chi Đoàn.

2
Từ 25/4/2013 Đến 25/10/2013
Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của CBGV, NLĐ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò, truyền thống của gia đình Việt Nam, công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình; về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…
– Ban nữ công CĐ Trường.

3
Từ 20/9/2013 Đến 15/10/2013
– Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức các hội thảo, hội thi về chủ đề gia đình, tôn vinh và biểu dương các gia đình tiêu biểu; nhân rộng Những mô hình nam giới chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa và chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
– BCH CĐ Nhà Trường (Đ/c Đồng)

4
Từ 25/4/2013 Đến 25/10/2013
– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV, NLĐ, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
– Ban nữ công ( Đ/c Hiên)

5
Từ 20/6 Đến 28/6/2013
– Thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với gia đình CBGV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
BCH Công Đoàn

6
Tháng 10/2013
Báo cáo định kỳ công tác Tổ chức hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013
BCH Công Đoàn

    2. Tổ chức thực hiện.           2.1 Kiện toàn ban chỉ đạo Tổ chức hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013           – Thành lập Ban chỉ đạo gồm …. đồng chí (có danh sách kèm theo)           – Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai tổ chức hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và hướng dẫn các đoàn thể triển khai các hoạt động hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện tổ chức hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013
Chỉ đạo tuyên truyền về hoạt động Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013. Tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn, phổ biến thông thin về năm gia đình Việt Nam năm 2013 cho CBGV – NLĐ trong Nhà Trường.
Tích cực phát hiện, đề xuất tôn vinh và biểu dương các gia đình tiêu biểu; nhân rộng Mọi mô hình nam giới chia sẻ trách nhiệm.
          2.2 Các đoàn thể           – Phổ biến kế hoạch “Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013” , tuyên truyền cho các cá nhân nâng cao nhận thức về công tác Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm
Các đoàn thể tổng hợp kết quả thực hiện “Hưởng

Hỏi và đáp