HKI LỚP 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về HKI LỚP 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 NĂM HỌC 2010-2011
Môn: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề kiểm tra có 01 trang.
————————————————————————————————-
Câu I: (3,0 điểm)
1/ Tìm x biết:
a) b)
2/ Tính:
3/ Tìm hai số x và y biết và x + y = 16
Câu II: (2,0 điểm)
Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ nghịch với . Tính số đo ba góc A, B, C.
Câu III: (2,0 điểm)
Trong hệ trục toạ độ Oxy cho ba điểm: A(2; 4), B(-3; 0), C(0; -5).
1/ Biểu diễn các điểm A, B, C lên hệ trục toạ độ.
2/ Điểm nào trong ba điểm A, B, C nằm trên đường thẳng y = 2x.
3/ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x.
Câu IV: (1,5 điểm)
Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau.
Một đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D (như hình vẽ). Cho . Tính và .
Câu V: (1,5điểm)
Cho tam giác ABC có góc A bằng 120. Lấy điểm E trên cạnh BC sao cho CE = CA. Tia phân giác của góc ACB cắt AB ở D.
1/ So sánh độ dài DA và DE.
2/ Tính số đo góc DEC.
———————————————-HẾT——————————————-
Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7
HỌC KÌ I_ NĂM HỌC 2010-2011

Bài
Nội dung
Điểm

Câu I
(3,0đ)
1/(1,5 điểm)
a)

∙ Nếu 2x >0 thì

∙ Nếu 2x < 0 thì

b) Ta có: 0,(4) =
Do đó: 4x – = 0,(4) trở thành:

2/(0,5 điểm)

3/(1,0 điểm)

Do đó: x = 3 . 2 = 6
y = 5 . 2 = 10

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
0,25
0,25

Câu II
(2,0đ)
Ta có:

Nên:
Vậy:
0,25

0,25

0,75

0,25×3

Câu III
(2,0đ)
1/(0,75 điểm)
Biểu diễn đúng ba điểm A, B, C lên hệ trục Oxy.
2/(0,5 điểm)
Điểm A

3/(0,75 điểm)
Tìm hai điểm trên đường thẳng đúng
Vẽ đồ thị đúng.

0,25×3

0,25
0,25

0,25×2
0,25

Câu IV
(1,5đ)

Câu V
(1,5đ)

∙ Ta có: a và b song song nên và là hai góc trong cùng phía.
∙ Suy ra:
∙ Mà:
∙ Do đó:
∙ Ta có:
(so le trong).

Hình vẽ đúng.
Xét tam giác ACD và tam giác ECD có:
∙ CD là cạnh chung.
∙ (vì CD là đường phân giác của )
∙ CA = CE (giả thiết)
Vậy:
Suy ra:
DA = DE

0,25

0,25

0,5

0,25
0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.