HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về HK II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra học kì II
Môn : Toán lớp 6: Đề 1
Năm học 2010 ( 2011
(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1 (2,5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng rồi ghi chữ cái đứng trước câu đó (A hoặc B, C, D) vào bài làm.
1/ Phân số đối của phân số là :
A. B. C. D.
2/ Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là :
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
3/ Phân số nghịch đảo của phân số là :
A. B. C. D.
4/ Cho . Số thích hợp ở ô vuông là :
A. 20 B. (20 C. (15 D. (25
5/ Góc có số đo nhỏ hơn góc vuông là:
A. Góc nhọn B. Góc tù C. Góc bẹt D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2 (2 điểm) : Tính giá trị của các biểu thức sau:
a/ b/
c/ d/
Câu 3 (1,5 điểm) :
1/ Tìm x, biết :
a) x + 5 = 7 b)
2/ Tìm số tự nhiên a để phân số có giá trị lớn nhất.
Câu 4 (2 điểm) : Một lớp có 45 học sinh được xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi bằng số học sinh của lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp ?

Câu 5 (2 điểm) : Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho =, .
a/ Tính số đo góc ;
b/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc không? Vì sao?

đề kiểm tra học kì II
Môn : Toán lớp 6: Đề 2
Năm học 2010 ( 2011
(Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1 (2,5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng rồi ghi chữ cái đứng trước câu đó (A hoặc B, C, D) vào bài làm.
1. Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:
A B. C. D.
2. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?
A. B. C. D.
3. Phép tính có kết quả đúng là:
A. B. C. D.
4. Tìm của 12, ta được:
A. 8 B. 12 C. 16 D. 6
5. Kết kuận nào sau đây là không đúng?
A . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 900. B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900
C . Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800 D. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800
Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b) c. d.
Câu 3: (2 điểm) 1.Tìm x, bi ết:
a) x : = b) c/ 1- =0 d.
2/ Tìm số tự nhiên a để phân số có giá trị lớn nhất.
Câu 4: (1.5 ) Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó 30% là học sinh giỏi, số HS giỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.