HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về HK II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường TH Trung Hòa I. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Lớp 4…… Môn: TOÁN- KHỐI 4
Họ và tên: ………………………………….. Thời gian: 60 phút

Phần i: trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng.
Câu 1. Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 2: Mỗi bao gạo nặng 3 tạ .Một ô tô chở 9 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?
A. 90 bao B. 900 bao C. 30 bao D. 270 bao

Câu 3: Tính: (m + n) x p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
A. 350 B. 78 C. 560 D. 56
Câu 4: Cho hai hình sau:
8 dm 40cm

4dm 40cm

A. Diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn diện tích hình vuông.
B. Diện tích hình hình vuông lín hơn diện tích chữ nhật.
C. Diện tích hai hình bằng nhau.
D. Diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện tích hình vuông.

Câu 5: Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:
A. 6800 B. 571 C. 940 D. 2685
Câu 6: của 21 =?
A. 1 B. 9 C. 49 D. 19
Câu 7: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 300 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 cm. Như vậy độ dài thật từ A đến B là:
300 000m C. 30 000 cm
3 km D. 3000 hm
Câu 8: Có 14 túi gạo nếp và 16 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 300 kg. Biết rằng trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?
300 kg gạo tẻ và 30kg gạo nếp.
300 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp.
30 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp.
160 kg gạo tẻ và 140 kg gạo nếp.
Phần ii: tự luận (6 điểm)
Bài 1:( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính

b) 39 721 – 24 816
c) 435 x 418
3144 : 262

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2 ( 1 điểm)
a, Tìm x. ( + ) : x =
b, Tính : 324 x 127 : 36 + 873

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 (2 điểm)
Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (1 điểm)Tính nhanh

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.