hk ii lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về hk ii lop 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 09/ 05
Tiết 69 + 70: KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Toán 9 (Thời gian: 90 phút)
Mục tiêu
Kiến thức: Kiểm tra, hệ thống lại kiến thức trong học kỳ II
Kỹ năng: Kỹ năng tổng hợp
Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong quá trình kiểm tra
Chuẩn bị
GV: Đề kiểm tra
HS: Ôn tập kiến thức
III. Phương pháp
Tự luận, Trắc nghiệm
IV.Tiến hành kiểm tra
Ổn định tổ chức
Kiểm tra
Ma trận đề kiểm tra.

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Hệ PT bậc nhất 2 ẩn

Biết giải hệ PT một cách thành thạo

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
0,5
5%

2
1,5
15%

Chủ đề 2
Phương trình bậc hai
Nhận biết, phương trình bậc hai, tổng và tích 2 nghiệm PT thông qua Vi-ét
Biết giải phương trình bậc hai

.
Tìm ĐK PT có nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%

5
4
40%

Chủ đề 3
Đường tròn

Quan hệ đường kính và dây cung, so sánh hai cung.
Chứng minh tứ giác nội tiếp, giải bài toán liên quan.
Vận dụng kt 2 tam giác đồng dạng để c/m đẳng thức
Vận dụng bài toán quỹ tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
1
10%

1
0,5
5%

1
0,5
5
5
3
30%

Chủ đề 4
Giải bài toán bằng cách lập PT, hệ PT

Biết giải bài toán bằng cách lập PT.
Hoặc hệ PT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%

1
2
20%

Chủ đề 5
Bất đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
0,5
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
3
30%
3
3
30%
6
4
50%
14
10
100%

TRƯỜNG THCS TT HÀNG TRẠM

KIỂM TRA HỌC KI II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN 9 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Ngày tháng 5 năm 2016

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn đáp án đúng nhất và viết vào giấy thi (Từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng y = 3x – 1
A(-1; -2) B: (-1; 2) C(-1;3) D(3;-1)
Câu 2. Hệ phương trình có:
A. Hai nghiệm B: Một nghiệm C:Vô nghiệm D: Vô số nghiệm
Câu 3. Cho phương trình: 3×2 + 2x – 2016 = 0 có tích hai nghiệm bằng:
A: -672 B: 672 C: 1008 D: -1008
Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là vô nghiệm:
A: B: C: D:
Câu 5. Diện tích hình quạt tròn cung 600 của đường tròn bán kính bằng 2cm là :
A. cm2 B. cm2 . C. cm2 D. cm2

Câu 6. Viết vào giấy thi số thứ tự ở cột A với 1 vị trí tương ứng ở cột B đề được khẳng định đúng:

Cột A
Cột B

1. Số đo góc ở tâm
a. bằng 1800

2. Số đo cung nhỏ
b. bằng nửa số đo cung bị chắn

3. Số đo góc nội tiếp
c. bằng hiệu giữa 3600 và số đo cung nhỏ

4. Số đo nửa đường tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.