hinh7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về hinh7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Ngày soạn __/__/____ Tuần 1
Ngày dạy __/__/____ Tiết 1
§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I. MỤC TIÊU
1.::Học sinh hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2.năng:Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. Bước đầu tập trung suy luận.
3.Thái : Học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
– Giáo viên: SGK + thước thẳng + thước đo góc
– Học sinh: SGK + thước thẳng + thước đo góc + bảng nhóm + giấy rời.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Nội dung

* Hoạt động 1:
Cho góc xoy, GV yêu cầu HS vẽ tia đối của tia ox, tia đối của tia oy.
– Cho biết các góc tạo thành sau khi vẽ.
– Cho HS xét cặp góc xoy, x’oy’ có nhận xét gì về các cạnh của chúng ?
– Cặp góc xoy và x’oy’ là hai góc đối đỉnh. Như vậy, thế nào là hai góc đối đỉnh ?
– GV giới thiệu cách nói khác nhau về hai góc đối đỉnh như SGK.
– Nhìn hình xem Ô2 và Ô4 có đối đỉnh không ? Vì sao ?

– Nhóm nhỏ hoạt động rồi 1 HS lên vẽ hình theo yêu cầu của GV.
– HS nêu các góc tạo thành sau khi vẽ.
1. Thế nào là hai góc đối đỉnh
a) Định nghĩa: (như SGK)

b) Ví dụ:
– Góc O1 đối đỉnh với góc O3
– Góc O2 đối đỉnh với góc O4

* Hoạt động 2:
– GV cho góc xoz yêu cầu HS vẽ góc đối đỉnh với góc xoz cho sẵn trên bảng.
– HS lên vẽ hình cả lớp cùng thực hiện trên giấy rời và nhận xét.

GV gợi ý để HS vẽ hai đường thẳng cắt nhau rồi đặt tên cho hai cặp góc đối đỉnh tạo thành.
– GV hướng dẫn sửa sai cách vẽ hình (nếu có).
* Hoạt động 3:
– Hãy quan sát hình vẽ, cho biết hai góc đối đỉnh có số đo như thế nào ?

– 2 HS trả lời câu hỏi
Góc xoz đối đỉnh với góc x’oz’

– Để xem các các bạn ước lượng bằng mắt có đúng không ? Ta tiến hành kiểm tra:
– 4 nhóm HS kiểm tra và cho biết kết quả khi kiểm tra.

+ Dùng thước đo góc để kiểm tra.
+ Vẽ hai đường thẳng cắt nhau trên giấy mỏng, gấp giấy sao cho một góc trùng với góc đối đỉnh của nó.

– Vậy qua ước lượng, đo đạc, gấp hình ta rút ra được kết luận gì ?
– HS trả lời câu hỏi của GV

* Hoạt động 4:
– Ta thử kiểm tra điều này bằng suy luận xem sao (GV hướng dẫn HS trình bày tính chất như SGK).

– HS quan sát hình vẽ và nêu trả lời theo yêu cầu của GV.
2. Tính chất của hai góc đối đỉnh
– Vì Ô1 kề bù với Ô2 nên
Ô1 + Ô2 = 180° (1)
– Vì Ô3 kề bù với Ô2 nên
Ô3 + Ô2 = 180° (2)

– Qua ước lượng, đo đạc, gấp hình và suy luận đều cho ta kết quả: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
– GV khẳng định đây chính là tính chất của hai góc đối đỉnh.
– Vấn đề ngược lại: 2 góc bằng nhau thì đối đỉnh có đúng không? GV cho HS xem hình đầu tiên trả lời và giải thích .

– So sánh (1) và (2), ta có:
Ô1 + Ô2 = Ô3 + Ô2 (3)
– Từ (3) suy ra: Ô1 = Ô3

– GV chốt lại vấn đề.
– GV treo bảng phụ ghi sẵn BT1 , BT2 trang 82 gọi HS thực hiện nhóm nhỏ.

– HS điền vào chỗ trống.

* Tính chất
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

– BT4 – yêu cầu hoạt động nhóm.
– Từng nhóm thảo luận và trình bày.
3. Luyện tập
a) Bài 1: trang 82
b) Bài 2: trang 82
c) Bài 3: trang 82

* Hoạt động 5:
Hướng

Hỏi và đáp