hinh7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về hinh7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Thứ………Ngày …….Tháng ……..Năm 2008
HỌ VÀ TÊN :……………………………………………….LỚP :………. KIỂM TRA : 1 tiết Môn : Hình học 7
Tuần : 8 Tiết chương trình : 16

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2đ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
A – Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp
TT
Câu
Đúng
Sai

1
Hai đoạn thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

2
Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

3
Nếu hai đường thẳng b và c cùng song song với đường thẳng a thì hai đường thẳng b và c trùng nhau

4
Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d

B – Các câu sau cho một định lý

5
Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia

6
Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì cắt đường thẳng kia

7
Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song

8
Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song

II/ PHẦN TỰ LUẬN:(8đ)
Bài 1:(3đ) Vẽ hình và tóm tắt định lý sau dưới dạng giả thiết, kết luận
“Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song”
Bài 2:(5đ) Cho hình vẽ

Biết a // b, Â = 40o, B Â= 130o
a, Vẽ lại hình vào phần bài làm
b, Tóm tắt đề bài bằng kí hiệu
c, Tính số đo góc AOB? Nêu rõ lý do vì sao tính được như vậy

ĐÁP ÁN – 7
I/ TRẮC NGHIỆM:(2đ) mỗi câu đúng được 0,25đ
1 – Sai 2 – Đúng 3 – Sai 4 – Sai
5 – Đúng 6 – Sai 7 – Sai 8 – Đúng
II/ TỰ LUẬN:(8đ) a c
Bài 1:(3đ) b c
– Vẽ hình đúng 1,5đ a // b
– Tóm tắt đề bài đúng 1,5đ

Bài 2:(5đ)
– Vẽ lại hình chính xác, thêm đường kẻ phụ (1đ)
– Tóm tắt đề bài đúng (1đ)
– Tính số đo AÔB (3đ)

m

a // b
 = 40o
B Â= 130o

AÔB = ?

– Vẽ tia Om // a mà a // b (gt) nên b // Om
Vì tia Om nằm giữa OA, OB nên AÔB = AÔm + BÔm
AÔm = Â = 40o (so le trong của a // Om)
BÔm + B Â= 180o (hai góc trong cùng phía của Om // b)
Mà B Â= 130o (gt)
Nên BÔm = 180o – 130o = 50o
Suy ra AÔB = AÔm + BÔm = 40o + 50o = 90o
Vậy AÔB = 90o

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Thứ………Ngày …….Tháng ……..Năm 2008
HỌ VÀ TÊN :…………………………….LỚP :………. KIỂM TRA : 1 tiết Môn : Hình học 7
Tuần : 8 Tiết chương trình : 16

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2đ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song

2
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

3
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

4
Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b

5
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

6
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

7
Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

8
Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy

II/ PHẦN TỰ LUẬN:(8đ)
Bài 1: Phát biểu định lý được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết giả thiết, kết luận của định lý

Bài 2: Cho đoạn thẳng MN =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.