hinh7 su dung 2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về hinh7 su dung 2013, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I: Đường thẳng vuông góc
Đường thẳng song song
Ngày soạn:19/8/2012
Ngày giảng:7A:…… 7B:…….. 7C:……..
Tiết 1: §1. Hai góc đối đỉnh
Mục tiêu:
-Kiến thức+HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh và nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.
+Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.
Kỹ năng:Bước đầu tập suy luận.
Thái độ:Làm việc khoa học, cẩn thận
Chuẩn bị
– GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
– HS: Thước thẳng, thước đo góc, giấy rời, bảng nhóm, bút viết bảng.
Tổ chức các hoạt động dạy học:
1. định: SS
2. Giới thiệu chương I hình học 7 (5 ph).
1)Hai góc đối đỉnh.
2)Hai đường thẳng vuông góc.
3)Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
4)Hai đường thẳng song song.
5)Tiên đề ƠClít về đường thẳng song song.
6)Từ vuông góc đến song song.
7)Khái niệm định lý.
3. Bài mới
HĐ của Thầy và Trò
Kiến thức cần đạt, ghi bảng

Hđ1: Tìm hiểu hai góc đối đỉnh

– Treo bảng phụ vẽ hai góc đối đỉnh và hai góc không đối đỉnh.
– Quan sát các hình vẽ trên bảng phụ, nhận biết hai góc đối đỉnh và hai góc không đối đỉnh.
– ở hình 1 có hai đường thẳng xy, x’y’ cắt nhau tại O.
*NX: Có chung đỉnh O.
Ox, Oy là 2 tia đối nhau.
Ox’, Oy’ là 2 tia đối nhau.

-Lắng nghe GV nêu nhận xét và ghi vào vở
Nhận xét:
x y’ Ô1, Ô3
2 được gọi là hai
3 1 góc đối đỉnh
O
4
x’ y
-Yêu cầu hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của Ô1 và Ô3.
-Yêu cầu hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của Ĝ 1 và Ĝ 2.
-Sau khi các nhóm nhận xét xong GV giới thiệu Ô1 và Ô3 có mỗi cạnh của góc này là tia đối của góc kia ta nói Ô1 và Ô3 là hai góc đối đỉnh. Còn Ĝ 1 và Ĝ 2 không phải là hai góc đối đỉnh
-Hỏi: Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh?
-Đưa định nghĩa ra bảng phụ, yêu cầu HS nhắc lại.
-Giới thiệu các cách nói hai góc đối đỉnh.
-Yêu cầu làm?2 trang 81.
-Hỏi: Vậy hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh?
-Cho xÔy, em hãy vẽ góc đối đỉnh với xÔy
Yêu cầu HS thực hiện trên bảng.
b c

1 2 không đối đỉnh.
a G d
+ và :
Có chung đỉnh O, cạnh Ox và Oy là 2 tia đối nhau, cạnh Ox’, Oy’ là 2 tia đối nhau.
+ và :
Chung đỉnh G, cạnh Ga và Gd là 2 tia đối nhau, cạnh Gb và Gc là 2 tia không đối nhau.
-Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
-?2
Hai góc Ô2 và Ô4 cũng là hai góc đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.