hinh k2 ckt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về hinh k2 ckt, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 33

Ngày soạn: 8. 1 . 2012
Ngày dạy: ……………

§8 . vị trí tương đối của hai đường tròn

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: – HS nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn ứng tới từng vị trí tương đối của 2 đường tròn.
2. Kĩ năng:
– Biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong, biết vẽ tiếp chung của 2 đường tròn.
– Biết xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.
– Thấy được hình ảnh của 1 số vị trí tương đối của 2 đương tròn, tiếp tuyến chung của hai đường tròn trong thực tế.
3. Thái độ: cẩn thận, linh hoạt.
Ii. chuẩn bị
– com pa, thước thẳng
iii. hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)

(?) Giữa hai đường tròn có Các vị trí tương đối nào? Qua các hình vẽ 85, 86, 87. Nêu định nghĩa.
-Phát biểu tính chất của đường tròn nối tâm, định lí về 2 đtròn cắt nhau, 2 đtròn tiếp xúc nhau (Chỉ hình vẽ minh hoạ)
– Trả lời có 3 vị trí tương đối như trong SGK

– Phát biểu tính chất

Hoạt động 2: Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính. ( 27 phút)
Kiến thức: – HS nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn ứng tới từng vị trí tương đối của 2 đường tròn
Kĩ năng: -Biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong
-Biết xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.

GV đưa hình 90 SGK lên màn hình (?) có nhận xét gì về độ dài đoạn nối tâm OO’ với các bán kính R,r
– Cho học sinh làm ?1

– Giáo viên đưa hình 91 lên bảng phụ
(?) Nếu 2 đtròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm và 2 tâm có quan hệ với các bán kính như thế nào?
(?) Nếu (O) và (O’) tiếp xúc ngoài thì đoạn OO’ quan hệ với các bán kính như thế nào?

– Cho học sinh làm ?2

– GV treo bảng phụ đã vẽ hình 93 SGK
(?) Nếu (O) và (O’) ở ngoài nhau thì đoạn OO’ so với R và r có quan hệ như thế nào?

(?) Đặc biệt nếu O O’ thì đoạn OO’=?

– Cho học sinh đọc bảng tóm tắt trong SGK.
– Ta thấy nếu hai đường tròn có 2 điểm chung thì
R – r < OO` < R + r

– Lên bảng làm ?1
Ta có (OAO’ có:
OA-O’A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.