hình học tham khảo TS10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về hình học tham khảo TS10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bộ đề hình học ôn thi tuyển sinh 10 ( Đề thi chỉ mang tính chất tham khảo )
Bài 1 : Từ 1 điểm A ngoài (O:R) , vẽ 2 tiếp tuyến ( B,C là tiếp điểm ) . Vẽ đường kính CD của (O) , AD cắt (O) tại K , OA cắt BC tại H
1/Chứng tỏ : Tứ giác OBAC nội tiếp được , xác định tâm
2/Chứng tỏ : tam giác BHK vuông
3/Gọi E và F lần lượt là giao điểm của OA với CK và BK . Chứng minh : OE.OF=R2
4/OA cắt (O) tại G ( G thuộc cung nhỏ BC ) .Chứng tỏ : KG là phân giác của góc CKF
5/ Trong trường hợp E là trung điểm của OF , Tính OA theo R
Bài 2 : Từ 1 điểm A ngoài (O:R). Vẽ 2 tiếp tuyến ( B,C là tiếp điểm ) . Trên cung nhỏ BC lấy 1 điểm M sao cho MB>MC . Tiếp tuyến tại M của (O) cắt AB và AC lần lượt tại E và F
1/Chứng tỏ : Các tứ giác OBAC,OMEB,OMCF nội tiếp
2/ Chứng tỏ : Chu vi tam giác AEF=2AB
3/Gọi I và T lần lượt là giao điểm của BC với OE và OF . Chứng tỏ : 3 đường thẳng OM,ET,IF đồng quy
4/Gỉa sử S tam giác OIB + S tam giác OTC=S tam giác OIT . Tính diện tích tam giác ABC theo diện tích tam giác OEF
5/ Gọi H là giao điểm của EF và BC . Chứng minh : AM vuông góc với OH
6/Gọi D là trung điểm của OM . Vẽ AJ vuông góc với EF tại J , HD cắt AJ tại L . Đường thẳng qua L vuông góc với AH cắt MJ tại G. Chứng minh : G là trung điểm của MJ
Bài 3 : Tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O) có AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.