hinh hoc HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về hinh hoc HKII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Cho ( ABC vuông tại A. Trên AC lấy điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh.
Tứ giác ABCD nội tiếp
Góc ABD bằng góc ACD
CA là phân giác của góc SCB

Câu 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD. Chứng minh.
Tứ giác ABEF, DCEF nội tiếp
CA là phân giác của góc BCF
Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh BCMF nội tiếp.

Câu 3: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Hình chiếu vuông góc của E trên AD là F. Đường CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M. BD cắt CF tại N.
CEFD nội tiếp
FA là phân giác của góc BFM.
BE.DN = EN.BD

Câu 4: Tam giác ABC vuông tại A. D nằm giữa A và D. Vẽ đường tròn đường kính BD cắt BC tại E. Các đường thẳng CD, AE lần lượt cắt đường tròn tại F, G.
Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD.
ADEC, AFBC nội tiếp.
AC // FG

Câu 5: Cho đường tròn tâm O điểm A nằm bên ngoài. Vẽ tiếp tuyến AB. AC và cát tuyến ADE. Gọi H là trung điểm của DE.
A, B, H, O, C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn này.
HA là phân giác của góc BHC
BC cắt DE tại I. Chứng minh AB2 = AI.AH
BH cắt đường tròn tại K. Chứng minh AE // CK

Câu 6: Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R. Vẽ đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx và lấy hai điểm C, D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC, AD cắt Bx tại E, F ( F nằm giữa B và E).
CM. Tích AC. AE luôn không đổi
CM góc ABD bằng góc DFB
CEFD nội tiếp

Câu 7: Trên đường thẳng d lấy 3 điểm A, B, C theo thứ tự. Trên nửa mặt phẳng bờ d kẻ Ax, By cùng vuông góc với d. Trên tia Ax lấy điểm I. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với CI cắt By tại K. Vẽ đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.
CBPK nội tiếp.
Gọi M là giao điểm của IC và BK. Chứng minh IPBM nội tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.