HÌNH HỌC BÌNH ĐỊNH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về HÌNH HỌC BÌNH ĐỊNH, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 5 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh:
Vì a, b, c là các số dương nên:
Dấu = xảy ra khi a = b = c

Bài 4 (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn tâm O. M là điểm nằm trên cung BC không chứa điểm A. Gọi D, E, F là lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các đường thẳng BC, CA, AB. Chứng minh rằng:
a) Bốn điểm M, D, B, F thuộc một đường tròn và bốn điểm M, D, E, C thuộc một đường tròn.
b) Ba điểm D, E, F thẳng hàng.
c)

Hướng dẫn:
b) Vì tứ giác DMCE nội tiếp nên
Vì tứ giác ABMC nội tiếp nên
Ta có (kề bù)
Mà (cùng chắn cung MF)
Suy ra
Vậy ba điểm D, E, F thẳng hàng.
c) ta có: AEM BDM nên (1)
AFM CDM nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra
Cho nên (3)
Vì MEC MFB nên (4)
Từ (3) và (4) suy ra

Hỏi và đáp