hinh hoc 9(2012-2013) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về hinh hoc 9(2012-2013), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I: hệ thức lượng trong tam giác vuông
Ngày giảng: …………
Tiết 1
một số hệ thức về cạnh và đường cao
trong tam giác vuông (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học sinh cần nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1 sgk tr 64
2. Kĩ năng:
Học sinh biết thiết lập các hệ thức b2 = a.b’; c2 = a.c’; và củng cố định lí pi tago a2 = b2 + c2
Có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập
3. Thái độ:
Học sinh có thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
1.Thầy:
* Bảng phụ ghi các bài tập
* Thước thẳng, eke
2.Trò:
* Ôn lại các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông; định lý Pitago
* Thước thẳng, eke
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. chức: 9A: 9B: 9C:
2. Kiểm tra :
GV: ở lớp 8 chúng ta đã được học về tam giác đồng dạng. Chương I này là một ứng dụng của hai tam giác đồng dạng.
3.Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt

GV : Đưa bảng phụ có hình vẽ 1 tr 64 sgk và giới thiêu các ký hiệu trên hình
HS: Vẽ hình vào vở
GV: Gọi học sinh đọc nội dung định lý
HS: Đọc định lí
? Muốn chứng minh đẳng thức dạng tích ta chứng minh bằng cách nào?
GVHD:
Để c/m b2 = a.b’
AHC ∽ BAC
GV: Y/c 1Học sinh chứng minh trên bảng
HS1: Lên bảng trình bày Xét ABC và HAC
có ( A =( H = 90o, Góc C chung
ABC HAC (g-g)
AC2 = BC. HC
Hay b2 = a . b’
GV: Y/c Thảo luận, nhận xét
GV: Tương tự hãy c/m c2 = ab’
HS: Thảo luận, nhận xét
GV: Đưa bảng phụ có ghi bài tập 2 sgk tr 68
Gọi học sinh tính x và y
GV: Nhận xét, sửa sai nếu có
GV: Liên hệ giữa 3 cạnh của tam giác vuông ta có định lí Pitago. Hãy phát biểu nội dung định lí
? Dựa vào nội dung định lí 1 chứng minh định lí Pi ta go
GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh
HS: Chứng minh như SGK
GV: Vậy từ nội dung định lí 1 ta cũng suy ra được định lí Pitago
GV: đưa bảng phụ có ghi bài tập 1 sgk tr68
GV: yêu cầu học sinh làm theo nhóm
GV: kiểm tra hoạt động của các nhóm
HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

HS: Thảo luận, nhận xét

Học sinh khác nhận xét kết quả

GV: Nhận xét , chốt lại cách làm
1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
+ Định lí 1: (sgk/64)

H

b2 = a . b’; c2 = ac’

Bài số 2 (sgk/68)

Ta có x 2 = 1 . (1 + 4) = 5x =
ta lại có y 2 = 4 . (1 + 4) = 20
y =
+ Ví dụ 1(sgk/65)

3. Luyện tập
Bài số 1: (sgk tr 68)

Hỏi và đáp