HÌNH HỌC 9 – KIỂM TRA CHUONG I . – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về HÌNH HỌC 9 – KIỂM TRA CHUONG I ., thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Ma Trận đề kiểm tra – Chương I- Hình Học 9 :
Tiết 16 – ( Trắc nghiệm 100% )

Chủ Đề chính
Các mức
Độ cần
đánh giá
Tổng

Nhận biết (TNKQ)
Thông hiểu (TNKQ)
Vận dụng (TNKQ)

1-HT giữa cạnh&đcao
trong tgiac vuông
2

1.0
4

2,0
2

1.0
8

4,0

2- Tỷ Số lương giac
của các góc nhọn
1

0,5
1

0,5

1

0,5
3

1,5

3- Tính Chất của 2 góc phụ nhau
0

0
2

1,0
1

0,5
3

1,5

4-Hệ thức cạnh & góc trong tg vuông
1

0,5
3

1,5
2

1,0
6

3,0

Đáp án và Biểu Điểm Bộ 03 đề Kiểm tra Đắc nghiệm

Đáp
án
Đề
I

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19-20

b
a
c
a
b
c
d
a
b
b
b
b
c
c
a
d
b
b
a-c

Đáp
án
Đề
II

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19-20

a
c
b
b
b
b
c
b
c
c
d
b
b
c
a
a
c
a
d-b

Đáp
án
Đề
III

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19-20

d
a
c
d
c
d
d
a
c
b
d
d
d
a
d
c
a
d
d-c

GVBM : Xuân Hà
Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai – Thứ ngày Tháng 10 năm 2012

Họ Tên :………………………………… Kiểm tra Hình học : Chương I-
Lớp 9 Trắc nghiệm 100% . 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề số I :
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:

Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là :
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng .

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tai A, có góc B = 600 và BC = 30cm thì AC = ?
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm

Câu 3 : Trong hình vẽ bên , hệ thức nào là hệ thức sai ?
A. h2 = a’.c’ B. c2 = b.c’
C. a2 = a’.c’ D. b.h = a.c

Bài 2 : Cho tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm
Câu 4 : Độ dài cạnh huyền là:
A.10 cm ; B. 14 cm ; C. 7 cm ; D. Một kết quả khác
Câu 5 : Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền là:
A.3,6 cm ; B. 4,8 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm
Câu 6 : Độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền là:
A. 3 cm và 3,6 cm ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.