Hinh 9 -tiet 37-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Hinh 9 -tiet 37-2013, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:19/1 /2013 Ngày giảng:…./1 /2013
Tiết 37

ôn tập chương II ( Tiết 2 )

I. Mục tiêu:
*Kiến thức
– Tiếp tục ôn tập và củng cố các kiến thức đã học ở chương II hình học.
– Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập về tính toán và chứng minh, trắc nghiệm.
* Kĩ năng
– Rèn luyện kĩ năng vẽ hình phân tích bài toán, trình bày bài toán.
* Thái độ
– Tích cực tự giác trong học tập

II. Chuẩn bị:
GV: – Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập.
– Thước thẳng, compa.
HS: – Ôn tập lý thuyết và làm bài tập; Thước kẻ, compa.

III. Tiến trình dạy – học:
1.Tổ chức.
Sĩ số : 9A2 :………./21

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

2.ôn tập lý thuyết kết hợp kiểm tra (10 phút)

GV nêu yêu cầu kiểm tra
Chứng minh định lí. Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.
Cho góc xAy khác góc bẹt. Đường tròn (O; R) tiếp xúc với hai cạnh Ax và Ay lần lượt tại B, C. Hãy điền vào chỗ (…) để có khẳng định đúng.

GV nhận xét cho điểm

Ba HS lên bảng kiểm tra
HS1: Chứng minh định lý tr102 – 103 SGK
HS2: Điền vào chỗ (…)
a) Tam giác ABO là tam giác vuông
b) Tam giác ABC là tam giác cân
c) Đường thẳng AO là trung trực của đoạn AC
d) AO là tia phân giác của góc BAC
HS nhận xét bài làm của bạn

3. bài mới
Luyện tập (33 phút)

Bài tập 1: Cho đường tròn (O; 20cm) cắt đường tròn (O’; 15cm) tại A và B; O và O’ nằm khác phía đối với AB. Vẽ đường kính AOE và đường kính AO’F, biết AB = 24cm
a) Đoạn nối tâm OO’có độ dài là:
A. 7cm; B. 25cm; C.30cm
b) Đoạn EF có độ dài là:
A. 50cm; B.60cm; C.20cm
c) Diện tích tam giác AEF bằng:
A.150cm2; B.1200cm2; C.600cm2

HS tự làm bài tập và tìm kết quả

Kết quả
a) B.25cm
b) A.50cm
c) 600cm2

Bài 42 tr128 SGK
GV hướng dẫn
HS vẽ hình

Một HS đọc to đề bài

HS vẽ hình vào vở

HS nêu chứng minh

Chứng minh
a) Tứ giác AEMF là hình chữ nhật
b) ME. MO = MF. MO’
c) Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là BC.
– Đường tròn đường kính BC có tâm ở đâu? Có đi qua A không?
– Tại sao OO’ là tiếp tuyến của đường tròn (M)

2 HS lên bảng đồng thời làm phần a,b
c)
– Đường tròn đường kính BC có tâm là M vì MB = MC = MA, đường tròn này có đi qua A.
– Có OO’ ( bán kính MA ( OO’ là tiếp tuyến của đường tròn (M)

Bài 43 tr128 SGK
(Hình vẽ đưa lên bảng phụ)

a) Chứng minh AC = AD
– GV hướng dẫn HS kẻ OM ( AC,
ON ( AD, và chứng minh IA là đường trung bình của hình thang OMNO’

b) K là điểm đối xứng với A qua I.
Chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.