Hinh 9- tiet 35+36 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Hinh 9- tiet 35+36, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn19/1 /2013 Ngày giảng:…../1 /2013
Tiết 35

luyện tập

I. Mục tiêu:
-Kiến thức: Củng cố các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất của đường nối tâm, tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
– Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, phân tích, chứng minh thông qua các bài tập.
– Cung cấp cho HS một vài ứng dụng thực tế của vị trí tương đối của hai đường tròn, của đường thẳng và đường tròn.
– Thái độ: Tích cực trong học tập

II. Chuẩn bị:
GV: – Thước thẳng, compa, phấn màu, êke.
HS: – Ôn các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn, làm bài tập GV giao.
– Thước kẻ, compa, ê ke.

III. Tiến trình dạy – học:
1.Tổ chức:
Sĩ số: 9A2:……./21

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

2.kiểm tra – chữa bài tập (8 phút)

GV nêu yêu cầu kiểm tra
HS1: Điền vào ô trống trong bảng sau:

R
r
d
Hệ thức
Vị trí tương đối
HS1 điền vào ô trống
trong bảng (Các ô in đậm ban đầu để trống, sau HS điền, phần in đậm là kết quả)

4
2
6
d = R + r
Tiếp xúc ngoài

3
1
2
d = R – r
Tiếp xúc trong

5
2
3,5
R – r < d < R + r
Cắt nhau

3
< 2
5
d >R + r
ở ngoài nhau

5
2
1,5
d < R – r
Đựng nhau

HS1: Chữa bài 37 tr123 SGK…..

GV nhận xét, cho điểm
HS2:
Chứng minh AC = BD
Giả sử C nằm giữa
A và D (nếu D nằm giữa
A và C, c/ minh tương tự).
Hạ OH ( CD
vậy OH cũng (AB
Theo định lý đường kính và dây,
ta có HA = HB và HC = HD
=>HA–HC = HB – HD hay AC = BD
HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn, chữa bài

3. bài mới
A. Luyện tập (28 phút)

Bài 38tr123 SGK
– Có các đường tròn (O’, 1cm) tiếp xúc ngoài với đường tròn (O, 3cm) thì OO’ bằng bao nhiêu?
Vậy các tâm O’ nằm trên đường nào?

HS: Hai đ/ tròn tiếp xúc ngoài nên OO’ = R + r
OO’ = 3 + 1 = 4 (cm)

– Có các đường tròn (I, 1cm) tiếp xúc trong với đường tròn (O, 3cm) thì OI bằng bao nhiêu?
Vậy các tâm I nằm trên đường nào?
Vậy các điểm O’ nằm trên đường tròn (O, 4cm)
– Hai đường tròn tiếp xúc trong nên OI = R – r
OI = 3 – 1 = 2 (cm)
– Vậy các tâm I nằm trên đường tròn (O, 2cm)

Bài 39 tr123 SGK

a) Chứng minh
BAC = 900
GV gợi ý áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
HS vẽ hình vào vở
HS phát biểu
a) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có:
IB = IA; IA = IC =>IA = IB = IC =
=>(ABC vuông tại A vì trung tuyến AI
b) Có IO là phân giác BIA, có IO’ là phân giác AIC (theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
mà BIA kề bù với AIC
=>OIO’ = 900

b) Tính số đo góc OIO’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.