hình 7 tuần 12-13nam 2011-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về hình 7 tuần 12-13nam 2011-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 12 Ngày soạn :17/ 10/2012
Tiết : 23 Ngày dạy : /10/2
luyện tập 1
I Mục tiêu:
1. Kiến thức
– HS được khắc sâu các kiến thức về hai tam giác bằng nhau trường hợp c.c.c.
2. Kĩ năng:
– Kỹ năng biết cách trình bày một bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau.
– Thái độ cẩn thận, chính xác.
3. Thái độ:
– Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II.Chuẩn bị:
1. GV: SGK, SGV, ê ke,com pa, thước đo góc, thước thẳng.
2. HS: Thước kẻ, ê ke,com pa, thước đo góc, SGK
III phương pháp
– Nêu vấn đề giải quyết vấn đề
– Hoạt động cá nhân hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy học:
1.ổn định. (1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ (6 phút)
? – Vẽ (MNP
Vẽ (M’N’P’ sao cho M’N’ = MN ; M’P’ = MP ; N’P’ = NP

Hoạt động củaGV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

Hoạt động 1 : Luyện tập (37 phút)

Bài 18 SGK/114:
GV gọi một HS lên bảng sữa bài 18.

Bài 19 SGK/114:
GV : Hãy nêu GT, KL ?
GV : Để chứng minh (ADE = (BDE. Căn cứ trên hình vẽ, cần chứng minh điều gí ?

Gọi HS : nhận xét bài giải trên bảng.

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài bài tập 20 (SGK0

-GV cho học sinh vẽ hình 73 (SGK) vào vở
-Nêu cách vẽ ?

-GV gọi 2 học sinh lên bảng vẽ

H: Vì sao OC là tia phân giác của ?

GV giới thiệu bài tập trên cho ta cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước thẳng và com pa
GV kết luận.

HS sữa bài 18.

HS : Đọc đề bài
HS : trả lời miệng

1 HS : Trả lời và lên trình bày bảng

Học sinh đọc đề bài BT 20

Học sinh vẽ hình theo hướng dẫn của SGK

Hai học sinh lên bảng vẽ
HS1: Vẽ TH nhọn
HS2: Vẽ TH tù

HS: OC là p.giác của

Bài 18 SGK/114:

GT
(AMB và (ANB
MA = MB
NA = NB

KL
 

2) Sấp xếp : d ; b ; a ; c

BT 19 SGK/114:

a) Xét (ADE và (BDE có :
AD = BD (gt)
AE = BE (gt)
DE : Cạnh chung
Suy ra : (ADE = (BDE (c.c.c)
b) Theo a): (ADE = (BDE
( (hai góc tương ứng)

Bài 20 (SGK)

Xét và có:
(cùng = bk cung tròn)
OC chung

(góc tương ứng)
Hay OC là phân giác của

Hoạt động 2: Hướng dẫn về nhà(1 phút)
– Ôn lại lí thuyết, xem lại bài tập đã làm.
– Làm các bài tập còn lại.

DUYỆT TUẦN 12( tiết 23)

Tuần : 12 Ngày soạn :17/ 10/2012
Tiết : 24 Ngày dạy : /11/2012
Luyện tập 2
Mục tiêu:
Tiếp tục luyện giải các bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau

Hỏi và đáp