Hinh 15p c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Hinh 15p c1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp 6A
Kiểm tra 15 phút
Môn: Hình học lớp 6

Đề bài :
Câu 1(3đ) :
Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ “………” để có nhận xét đúng :
Nếu điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì MP + …………….
Ngược lại, nếu MP + ……….. = MN thì điểm P …………………………….. điểm M và N.
Câu 2(4đ) :
Cho ba điểm thẳng hàng M, Q, N. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng MQ, QN, MN ? (Vẽ hình và giải thích)
Câu 3(3đ) :
Cho B là một điểm của đoạn thẳng AC. Biết AB = 5 cm ; AC = 14 cm. So sánh AB và BC.

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp 6B
Kiểm tra 15 phút
Môn: Hình học lớp 6

Đề bài :

Câu 1(3đ) : Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ “………” để có nhận xét đúng :
Nếu điểm P nằm giữa hai điểm A và B thì AP + …………….
Ngược lại, nếu MP + ……….. = AB thì điểm P …………………………….. điểm A và B.
Câu 2(4đ) :
Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C (B nằm giữa A và C). Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA ? (Vẽ hình và giải thích)
Câu 3(3đ) :
Cho M là một điểm của đoạn thẳng PQ. Biết PM = 6 cm ; PQ = 11 cm. So sánh PM và MQ.

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.