Hi9. Giáo án Hình học 9 Học kỳ I (Nguyễn Hồng Chiên) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Hi9. Giáo án Hình học 9 Học kỳ I (Nguyễn Hồng Chiên), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:…………………………….. Ngày giảng:……………………………..

Chương I
hệ thức lượng trong tam giác vuông
Tiết 1
§1. một số hệ thức về cạnh
và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
HS cần nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1.
Biết thiết lập các hệ thức củng cố định lí Pytago và vận dụng giải bài tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ ghi định lý, câu hỏi, bài tập.
HS: Thước kẻ, êke.
III. Tiến trình dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu về chương trình I (5 phút)

GV: ở lớp 8 chúng ta đã được học về “Tam giác đồng dạng”. Vào bài mới
HS nghe GV trình bày và xem Mục lục tr129, 130 SGK

Hoạt động 2: 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu
của nó trên cạnh huyền (16 phút)

GV vẽ hình 1 tr64 lên bảng và giới thiệu các kí hiệu trên hình.
HS vẽ hình 1 vào vở

GV yêu cầu HS đọc Định lí 1 tr65 SGK
Một HS đọc to Định lí 1 SGK

GV: Để chứng minh đẳng thức tính
AC2 = BC. HC ta cần chứng minh như thế nào?
HS: AC2 = BC. HC

(ABC đồng dạng (HAC

– Hãy chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC.
HS trả lời

Tìm x và y trong hình sau:

HS trả lời miệng
Tam giác ABC vuông, có AH ( BC
AB2 = BC. HB (định lí 1)
x2 = 5.1
=>x =
Tương tự y =

GV: Hãy phát biểu định lý Pytago
HS phát biểu

Hoạt động 3: 2. 1 số hệ thức liên quan tới đường cao (12 phút)

Định lý 2
GV yêu cầu HS đọc Định lý 2 tr65 SGK
Một HS đọc to Định lí 2 SGK

GV: Với các quy ước ở hình 1 ta cần chứng minh hệ thức nào?
HS: Ta cần chứng minh
h2 = b’. c’

GV yêu cầu HS làm ?1
HS làm ?1

GV yêu cầu HS áp dụng Định lí 2 vào giải Ví dụ 2 tr 66 SGK
HS đọc Ví dụ 2 tr66 SGK

GV đưa hình 2 lên bảng phụ

GV hỏi: Đề bài yêu cầu ta tính gì?0
HS: Đề bài yêu cầu ta tính đoạn AC
– Trong tam giác vuông ADC ta đã biết AB = ED = 1,5m; BD = AE = 2,25m
…=>
Vậy chiều cao của cây là:
AC =AB + BC = 1,5 + 3,375 = 4,875(m)
HS nhận xét, chữa bài

Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập (10 phút)

GV: Phát biểu ĐL1, ĐL2 ĐL Pitago
HS lần lượt phát biểu laịi các định lý

HS nêu các hệ thức ứng với tam giác vuông DEF
Định lí 1: DE2 = EF. EI
DF2 = EF. IF

Cho tam giác vuông DEF có DI ( EF. Hãy viết hệ thức các định lí ứng với hình trên.
Định lí 2: DI2 = EI. IF
Định lý Pitago:
EF2 = DE2 + DF2

Bài tập 1 tr68 SGK
HS làm bài tập tr68 SGK

GV cho HS làm khoảng 5 phút thì thu bài, đưa bài làm trên giấy trong lên màn hình để nhận xét, chữa ngay.
Có thể xá

Hỏi và đáp