Hi7. Giáo án Hình học 7, tiết 01 – 44 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Hi7. Giáo án Hình học 7, tiết 01 – 44, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 03/ 09 Ngày dạy: 08/ 09

Tuần 1:
Tiết 1:
CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
§1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I. Mục tiêu:
– Hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
– Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.
– Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.
II. Phương pháp giảng dạy:
Đặt vấn đề; hoạt động nhóm;
III. Phương tiện dạy học:
SGK, thước thẳng, thước đo góc, giấy rời
IV. Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
5 phút

? Vẽ hai đường thẳng xy, x’y’ cắt nhau tại O.

Hoạt động 2: Thế nào là hai góc đối đỉnh
15 phút

– Như hình vẽ, hai góc O1 và O3 được gọi là hai góc đối đỉnh.
?1 Hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của hai góc O1 và O3?
! Từ đó ta có định nghĩa về hai góc đối đỉnh như sau.

– Cho HS làm ?2

– Hai góc O1 và O3 có chung một đỉnh O, mỗi cạnh của góc này là tia đối của góc kia.

– Hai góc O2 và O4 là hai góc đối đỉnh vì: mỗi cạnh của góc này là tia đối của góc kia.

1. Thế nào là hai góc đối đỉnh

Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Khi hai góc O1 và O3 đối đỉnh ta còn nói: Góc O1 đối đỉnh với góc O3 hoặc góc O3 đối đỉnh với góc O1 hoặc hai góc O1 và O3 đối đỉnh với nhau.

Hoạt động 3: Tính chất của hai góc đối đỉnh
13 phút

! Dùng thước đo độ để đo, rút ra kết luận và sự đoán.

– Hai góc O1 và O3 bằng nhau. Hai góc O2 và O4 bằng nhau.
– Dự đoán : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2. Tính chất của hai góc đối đỉnh

? Tuy nhiên, làm cách nào mà không đo cũng có thể suy ra được
Ta có: + = 1800 (kề bù) (1)
+ = 1800 (kề bù) (2)
So sánh (1) và (2) ta có:
+ = +
Suy ra:

Tập suy luận:
Ta có: + = 1800 (kề bù) (1)
+ = 1800 (kề bù) (2)
So sánh (1) và (2) ta có:
+ = +
Suy ra:
Tính chất: Hai góc đối đỉnh bằng nhau.

Hoạt động 4: Củng cố
10 phút

– Gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời trực tiếp bài tập 1 trang 82 SGK.

– Bài tập 2 trang 82 SGK.

– Bài tập 3 trang 82 SGK.
(Gọi một HS đọc và nêu rõ nội dung đề bài)

Họat động nhóm: Làm bài tập 4 trang 82 SGK?
(Yêu cầu HS vẽ hình, nêu rõ cách vẽ. Giải thích rõ kết quả bài giải)

– Trả lời
Bài 1
a. x`Oy` – là tia đối.
b. là hai góc đối đỉnh nhau – là tia đối của cạnh Ox – cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy`.
Bài 2
a. … đối đỉnh.
b. … đối đỉnh.

Bài 3

Các cặp góc đối đỉnh:
A1 và A3; A2 và A4
– Làm việc nhóm

Số đo góc x’By’ = 600. Vì là góc đối với góc xBy.

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
2 phút

– Bài tập về nhà: 6; 7; 8; 9 trang 83 SGK
– Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn: 05/ 09 Ngày dạy: 08/ 09

Tuần 1:
Tiết 2:
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Rèn luyện để HS có kỹ năng nhận biết hai góc đối đỉnh.
Rèn kỹ năng vẽ hình, đặc biệt là hình vẽ có hai góc đối đỉnh.
Bước đầu áp dụng tính chất của hai góc đối đỉnh vào

Hỏi và đáp