hhhhhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về hhhhhu, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KỲ THI THỬ HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
LỚP 7 THCS – Năm học 2012 – 2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(đề thi gồm 1 trang)
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

MÔN : TOÁN

Bài 1. (4 điểm)
Chứng minh rằng 76 + 75 – 74 chia hết cho 55
Tính A = 1 + 5 + 52 + 53 + . . . + 549 + 55 0

Bài 2. (4 điểm)
Tìm các số a, b, c biết rằng : và a + 2b – 3c = -20
Có 16 tờ giấy bạc loại 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

Bài 3. (4 điểm)
Cho hai đa thức f(x) = x5 – 3×2 + 7×4 – 9×3 + x2 – x
g(x) = 5×4 – x5 + x2 – 2×3 + 3×2 –
Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).
Tính giá trị của đa thức sau:
A = x2 + x4 + x6 + x8 + …+ x100 tại x = -1.

Bài 4. (4 điểm)
Cho tam giác ABC có góc A bằng 900, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D.
So sánh các độ dài DA và DE.
Tính số đo góc BED.

Bài 5. (4 điểm)
Cho tam giác ABC, đờng trung tuyến AD. Kẻ đờng trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GA, GB. Chứng minh rằng:
IK// DE, IK = DE.
AG = AD.

_____________________ Hết _____________________
Họ và tên thí sinh: ……………………………………….……… Số báo danh ………….
Chữ ký giám thị 1: ……………………………. Giám thị 2 ………………………………

ĐÁP ÁN:
Bài 1. Tìm giá trị n nguyên dương: (4 điểm mỗi câu 2 điểm)
a) => 24n-3 = 2n => 4n – 3 = n => n = 1
b) 27 < 3n 33 < 3n n = 4
Bài 2. Thực hiện phép tính: (4 điểm)

=
=
Bài 3. (4 điểm mỗi câu 2 điểm)
a) Tìm x biết:
Ta có: x + 2 0 => x – 2.
+ Nếu x – thì => 2x + 3 = x + 2 => x = – 1 (Thoả mãn)
+ Nếu – 2 x – 2x – 3 = x + 2 => x = – Thoả mãn)
+ Nếu – 2 > x Không có giá trị của x thoả mãn
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A Khi x thay đổi
+ Nếu x < 2006 thì: A = – x + 2006 + 2007 – x = – 2x + 4013
Khi đó: – x > -2006 => – 2x + 4013 > – 4012 + 4013 = 1 => A > 1
+ Nếu 2006 x 2007 thì: A = x – 2006 + 2007 – x = 1
+ Nếu x > 2007 thì A = x – 2006 – 2007 + x = 2x – 4013
Do x > 2007 => 2x – 4013 > 4014 – 4013 = 1 => A > 1.
Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006 x 2007

Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng. (4 điểm mỗi)
Gọi x, y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi 10giờ đến lúc 2 kim đối nhau trên một đường thẳng, ta có:
x – y = (ứng với từ số 12 đến số 4 trên đông hồ)
và x : y = 12 (Do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ)
Do đó:
=> x = giờ)
Vậy thời gian ít nhất để 2 kim đồng hồ từ khi 10 giờ đến lúc nằm đối diện nhau trên một đường thẳng là giờ
Bài 5. Cho tam giác vuông ABC ( A = 1v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.