hhhhhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về hhhhhu, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 1
tiết 1 Ngày dạy: 22/ 08 /2012

Chương I
Số hữu tỉ, Số thực
§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q
2. Kĩ năng: Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
3.Thái độ: Học sinh có ý thức tích cực hăng hái phát biểu, xây dựng bài.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu.
HS: Ôn tập các biểu thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số.
Qui đồng mẫu số, so sánh 2 số nguyên. So sánh 2 phân số.
III. Tiến trình dạy và học:
1.Tổ chức lớp (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (0 phút)
3. Bài mới (30 phút)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. số hữu tỉ (10 phút)
Gv: ? Hãy viết các số: 3;– 0,5; ; 2 thành 3 phân số lần lượt bằng nó

? Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó.
ở lớp 6 ta đã biết các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó được gọi là số hữu tỉ.
?Thế nào là số hữu tỉ.

GV giới thiệu: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q
Gv: Yêu cầu hs làm ?1.
Gv: Yêu cầu hs làm ?2.
GV: Tóm lại
*Với a Z thì a = a Q
*Với n N thì n = n Q
?Vậy em có thể nhận xét gì về mối quan hệ N, Z, Q?
Gv: Vẽ sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số.
Gv: Cho Hs làm miệng bài tập 1 (sgk)
2. biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (10 phút)
Gv vẽ trục số
?Hãy biểu diễn các số nguyên – 2; 1; 2 trên trục số .
Tương tự ta có thể biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số.
Ví dụ: biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
Gv y/c hs đọc cách biểu diễn trong sgk.
Gv làm, y/c hs cả lớp làm theo.
Chú ý: Chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số, xác định điểm biểu diễn theo tử số.
Ví dụ 2: (sgk)
?Viết dưới dạng số hữu tỉ có mẫu dương.
? chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần bằng nhau
?Điểm biểu diễn số hữu tỉ được xác định như thế nào
Gv: Gọi 1 hs lên bảng biểu diễn .

3. so sánh hai số hữu tỉ (10 phút)
Gv: Cho học sinh làm ?4
? Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào ?

? Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm thế nào
Yêu cầu hs làm VD1 (sgk)

Tương tự làm VD2 (sgk)
Gv giới thiệu số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số 0.
Gv rút ra nhận xét cho hs
Yêu cầu hs làm ?5

Hs: 3 = = = …
– 0,5 =- = – = – =…
= = =….
2= = = =…
Hs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.