hhhhhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về hhhhhu, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1
Bài 1: (2điểm)Treo một vật vào một lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13,8N. Vẫn treo vật bằng lực kế đó nhưng nhúng vật hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F’ = 8,8N.
Hãy giải thích vì sao có sự chênh lệch này?
Tính thể tích của vật và khối lượng riêng của nó?( Biết khối lượng riêng của nứơc là D = 1000 kg/m3 ).
Bai 2:(2 điểm)
Treo một vật rắn vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1= 5N. Nhúng vật rắn chìm hoàn toàn trong nước (khối lượng riêng D = 1000kg/m3) thì lực kế chỉ giá trị P2 = 3N.Tính khối lượng riêng của vật rắn đó.
Bài 3. (3 điểm) Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h.
Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.
Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?
Bài 4 ( 30điểm) Một nhiệt lượng kế có khối lượng m1= 120g, chứa một lượng nước có khối lượng m2= 600g ở cùng nhiệt độ t1= 20oC. Người ta thả vào đó hỗn hợp bột nhôm và thiếc có khối lượng tổng cộng m = 180g đã được nung nóng tới nhiệt độ t2 =100 oC. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ là t = 24 oC. Tính khối lượng m3 của nhôm, m4 của thiếc có trong hỗn hợp? Nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế, của nước, của nhôm, của thiếc lần lượt là: C1= 460J/kg.K; C2= 4200J/kg.K; C3= 900J/kg.K; C4 = 230J/kg.K.
ĐỀ 2
Câu 1: (5 điểm)
Hai bến sông A và B cách nhau 24km, dòng nước chảy đều theo hướng AB với vận tốc 6km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1 giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu, biết rằng khi đi xuôi và khi đi ngược vận tốc của ca nô do máy tạo ra không thay đổi.
Câu 2: (5 điểm)
Một thanh nhẹ AB có thể A O B
quay quanh một điểm O cố định,
OA = 2OB. Bên đầu A có treo
một vật có khối lượng m1 = 8kg.
Hỏi phải treo ở đầu B một
vật có khối lượng m2 bằng bao
nhiêu để thanh cân bằng (như hình m1 m2
vẽ bên), cho biết trọng lượng P của
vật có khối lượng m được xác định theo công thức P = 10m.
Câu 3: (5 điểm) S
Một gương phẳng hình ///////////////////////////////•/////////////////////////////
tròn đường kính 10cm đặt trên
bàn cách trần nhà 2m, mặt phản
xạ hướng lên trên. Ánh sáng từ
một bóng đèn pin (xem là nguồn
sáng) nằm sát trần nhà (như hình vẽ bên) M///////////// N
Hãy xác định vùng phản xạ của gương lên trần nhà và tính diện tích vùng sáng phản xạ đó.
Câu 4: (5 điểm)
Có năm nguồn điện loại
1,5V; 3V; 6V; 9V; 12V và ba bóng đèn giống nhau đều ghi 3V.
a) Nếu mắc nối tiếp ba bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất? Vì sao? Vẽ sơ đồ mạch điện.
b) Nếu mắc song song ba bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất? Vì sao? Vẽ sơ đồ mạch điện.
ĐỀ 3
Bài 1: 5 đ. Trên một đường thẳng có hai xe chuyển động cùng chiều. Xe tải có vận tốc 45km/h, xe con có vận tốc 60km/h. Lúc 6h xe tải ở phía trước cách xe con 30km.
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
Khi gặp nhau xe tải dừng lại 15 phút và quay về theo đường cũ, xe con vẫn đi thẳng. Tính khoảng cách giữa hai xe lúc 0h.
Vẽ đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa thời gian và vận tốc của hai xe chuyển động trên cùng hệ tọa độ.
Bài 2: 4đ. Cho bình thông nhau có hai nhánh giống nhau
chứa đầy nước có chiều cao h = 18 cm so với đáy bình,
trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000N/m3
Tính áp suất do nước gây ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.