hhhhhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về hhhhhu, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :________________________________Lớp :_____
Bài 1:
1- Cho các đa thức sau :f(x)=x4+5×2+3×2+2x+3
g(x)=3×4+x2-7x-10
h(x)=4×3+2×2-x+1
Chứng minh rằng x=-1 là nghiệm của mỗ đa thức trên .
2-Tìm x biết :
a.+7=26
d.-=0
b.8x-=x+2
e.(x – 3)(4 – 5x)=0
c.5×5+10x
f.x2+2x+-3

Bài 2: Cho ABC.O là một điểm nằm trong tam giác .Vẽ BH và CK vuông góc với AO.Biết các AOB,BOC,COA có diện tích bằng nhau. CMR: a- BH =CK : b- O là trọng tâm ABC
Bài 3:1.Tìm số có 3 chữ số biết số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1,2,3. 2. Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 4, 5. Hỏi chiều cao tương ứng với 3 cạnh ấy tỉ lệ với 3 số nào? Bài 4:Cho tam giác AMC có góc A bằng 100o, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. CMR: BC=BD+AD Bài 5:Cho 2 đường thẳng xx` và yy`.Dựng điểm A nằm trên xx`, B nằm trên yy` sao cho hai tia Ax và By cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ AB.
Bài 6:.Tìm số nguyên M để đa thức k(x)=(m+1)x-m+3 có nghiệm x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.