hhhhhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về hhhhhu, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KỲ THI THỬ HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
LỚP 7 THCS – Năm học 2010 – 2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(đề thi gồm 1 trang)
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

MÔN : TOÁN (đề số 1)

Câu 1: (2.0 điểm)
Thực hiện tính:
A = B =
Câu 2: (2.0 điểm)
a. Tìm x, y biết: = và x + y = 22
b. Cho và . Tính M =
Câu 3: (2.0 điểm)
Thực hiện tính:
a. S =
b. P =
Câu 4: (1.0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số .
Câu 5: (3.0 điểm) Cho tam giác ABC có A = 900, B = 500. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Gọi d là đường thẳng vuông góc với BC tại B. Trên đường thẳng d thuộc nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy điểm D sao cho BD = HA (Hình vẽ bên).
a. Chứng minh ( ABH = ( DHB.
b. Tính số đo góc BDH.
c. Chứng minh đường thẳng DH vuông góc
với đường thẳng AC.

_____________________ Hết _____________________

Họ và tên thí sinh: ……………………………………….……… Số báo danh ………….
Chữ ký giám thị 1: ……………………………. Giám thị 2 ………………………………

ĐÁP ÁN
Câu 1:
A =

= 1 – 1 + 0,5
= 0,5

= – 2

(Mỗi bước cho 0,25 điểm)
Câu 2:
a) (= 0,25 đ
( 0,25 đ
(( 0,25 đ
b) ; (1) 0,25 đ
(1) 0,25 đ
(1) 0,25 đ
(:=: 0,25 đ
( 0,25 đ

Câu 3:
a)
2S = 0,25 đ
2S-S = 0,25 đ
S = 0,25 đ
S 0,25 đ
b)
P = 0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 4: (Mỗi ‎ ‎bước cho 0,25 điểm)
– Vẽ hệ trục toạ độ
– Xác định toạ độ một điểm A ( O thuộc đồ thị hàm số
– Biểu diễn điểm A.
– Vẽ đồ thị hàm số ( Đường thẳng OA)
Câu 5: (Mỗi bước cho 0,25 điểm)
a. Xét ( ABH và ( DHB có:
(= 900)
HB chung
BD = HA
( ( ABH = ( DHB (c-g-c)
b. Xét ( ABH có = 500 và = 900
( = 180 – ( ) = 400.
Từ ( ABH = ( DHB có:

( = 400.
c. Từ ( ABH = ( DHB có:

( AB song song với DH.
AB ( AC
( DH ( AC

Hỏi và đáp