HHCHUONGI-KHOA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về HHCHUONGI-KHOA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vĩnh Tân
Lớp 6A
Họ và tên : ………………………….

KIỂM TRA CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 6
ĐIỂM

A/PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM )
1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là
A. B. C. D.
2. Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
A. A nằm giữa B và C B. B nằm giữa A và C A B C
C. C nằm giữa A và B D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
3. Nếu DG + HG = DH thì
A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H
C. H nằm giữa D và G D. Tất cả đều sai
4 . L là một điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn
thẳng IK là
A.3cm B.2cm C.5cm D.7cm.
5. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt ?
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. vô số.

6. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi
A.IM = IN B.
C.IM + IN = MN D.IM = 2 IN

B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )

Bài 1. (2 điểm) Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra
a) Các tia gốc O các đoạn thẳng.
b) Hai bộ ba điểm thẳng hàng, hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài 2 (4 điểm)
Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.
Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
So sánh MA và MB.
M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
Bài 3 (1 điểm )
Hãy vẽ trung điểm I của đoạn thẳng MN biết đoạn thẳng MN = 8cm

GV : TRƯƠNG CÔNG QUỐC KHOA – TỔ KHTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.