HH9-ĐA_MT_Chương III(HS vùng khó khăn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về HH9-ĐA_MT_Chương III(HS vùng khó khăn), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 9- TIẾT 58

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Góc ở tâm. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc vào bài toán quỹ tích và dụng hình đơn giản

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%

1
1
10%

1. Cung chứa góc, Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây

-Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.
– Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế .

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%

1
1
10%

3. Tứ giác nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn ; diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn.
Nắm được định nghĩa đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp đa giác. Vẽ được một đa giác nội tiếp đường tròn.

– Vận dụng được công thức tính độ dài cung tròn để giải bài tập.
– Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn để giải bài tập

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
3
30%

3
5
50%

4
8
80%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1
3
30%
1
1
10%
4
6
60%

6
10
100%

Trường THCS Xã Xốp
Tổ: Tự Nhiên Ngày thực hiện:30/03/2013

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình Học
Lớp 9
Tiết: 58 – Tuần 30
ĐỀ BÀI
Câu 1:(2 đ) Trình bày định nghĩa đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác? Hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp ngũ giác ABCDE? A
Câu2:(3đ) Cho hình vẽ bên
Tính số đo cung AnB, AmB n
Tính độ dài cung AnB. B
Tính diện tích hình tròn (O) m

Câu3:(4đ)
Cho ( ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh : BFEC, AFHE là các tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh AF.AB = AE.AC.

ĐÁP ÁN

Câu
Nội dung
Điểm

1
*Định nghĩa: SGK/91
*Vẽ đúng hình
1,5
0,5

2
a) là góc ở tâm nên AOB = Sđ AnB = 600
Sđ AmB = 3600 – Sđ AnB = 3600 – 600 = 3000
b) l=5,23(cm)
c) S= R2 3,14.(52) 3,14.25 = 78,5 (cm2)
0,5
0,5

1

1

3
A E

F

B
C

-Vẽ đúng hình
-Viết đúng GT, KL
Chứng minh
a) tứ giác BFEC:

Nên hay giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC.
.
b) Vì tứ giác BFEC nội tiếp =>
mà nên
có góc chung do đó (AEF ( ACB (g.g) =>AF.AB = AE.AC

1
0,5

1

0,5

1

GV ra đề Duyệt của tổ chuyên môn

Nguyễn Đức Khởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.