hh 9 t36 – kiểm tra chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về hh 9 t36 – kiểm tra chương II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 29
Kiểm tra chương Ii
Ngày soạn ……./……./…….
Mục tiêu
Đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức của HS trong chương
Rèn luỵện thái độ nghiêm túc trong kiểm tra thi cử
Chuẩn bị
GV: Pho to sẵn cho mỗi HS một đề
HS : Ôn tập các kiến thức và bài tập trong chương
Các đề kiểm tra
Đề 1:
I. Trắc nghiệm khách quan ( Chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm phân biệt ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 2: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung nhiều nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
Câu 3: Hai đường tròn phân biệt có thể có số điểm chung ít nhất là
A. Ba điểm B. Hai điểm C. Một điểm D. Không điểm
Câu 4: Hai đường tròn ngoài nhau có mấy tiếp tuyến chung?
A. Một B. Hai C. Ba D. 4
II. Tự luận
Câu 1:
Cho hình vẽ biết:
R = 15 cm. OI = 6cm. IA = IB
Tính độ dài dây AB. Giải thích cụ thể

Câu 2:
Cho tam giác ABC các đường cao BD và CE
a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E nằm trên cùng một đường tròn.
b) So sánh độ dài đoạn thẳng BC với các đoạn thẳng CE và BD
Câu 3: Cho hai đường tròn (O; R) và (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại A. ( R>R’). Vẽ các đường kính AOB, AO’C. Dây DE của đường tròn (O) vuông góc với BC tại trung điểm K của BC.
a) Tứ giác BDCE là hình gì? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của DA và đường tròn Chứng minh rằng ba điểm E, I, C thẳng hàng
c) Chứng minh rằng KI là tiếp tuyến của
Đề 2:
I. Trắc nghiệm khách quan ( Chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Có bao nhiêu đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 2: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung ít nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
Câu 3: Hai đường tròn phân biệt có thể có số điểm chung nhiều nhất là
A. Ba điểm B. Hai điểm C. Một điểm D. Không điểm
Câu 4: Hai đường tròn cắt nhau có mấy tiếp tuyến chung?
A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn
II. Tự luận
Câu 1:
Cho hình vẽ biết:
R = 15 cm. AB = 24cm. OIAB
Tính độ dài OI. Giải thích cụ thể

Câu 2:
Cho tam giác DEF các đường cao EH và FK
a) Chứng minh bốn điểm E, F, H, K nằm trên cùng một đường tròn.
b) So sánh độ dài đoạn thẳng EF và các đoạn thẳng FK và EH
Câu 3: Cho hai đường tròn (O; R) và (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại C. ( R>R’). Gọi AC, BC là hai đường kính đi qua C của (O) và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.