hghg – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về hghg, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1.
a. Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác?Áp dụng: Cho có . Tính
b. Thế nào là căn bặc hai của một số a không âm? Tính các căn bậc hai của số 9.
c. Cho hàm số y = f(x) = 2x – 3. Tính f(2), f(-3), f(-6).
Câu 2. Thực hiện các phép tính sau:
a) ;
b)
c)
Câu 3. Tìm x, biết:
a) b) c)
Câu 4.
Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ ? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 5.
Cho tam giác ABC có góc A = 900 và AB = AC. Gọi K là trung điểm BC . Chứng minh
a) AKB = AKC
b) AK BC
c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC // AK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.