HĐNGLL8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về HĐNGLL8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 04/09/2010

TIẾT 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8. BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
– Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
– Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
– Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.
– Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp
– Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động
– Có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
– Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học sinh lớp 8.
– Kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp
III. Các phương pháp:
– Trao đổi, thảo luận
– Nghe báo cáo và thảo luận
– Bỏ phiếu bầu
IV. Bài và phương tiện
* Câu hỏi thảo luận:
1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8…)
2/ Bạn thấy mình phải làm tốt Mọi nhiệm vụ gì trong năm học này? Vì sao?
3/ Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo các bạn phải có Những biện pháp nào?
* Bảng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học qua.
* Phiếu bầu, giấy Ao, bút lông
* Tiết mục văn nghệ.
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
Hát bài hát tập thể: “ chào người các bạn mới đến” nhạc và lời của Lương Bằng Vinh. GVPT phát biểu lí do để tập thể lớp hiểu rõ tầm quan trọng của tiết học hôm nay. Đội ngũ cán bộ lớp giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập rèn luyện của lớp.
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
– Người điều khiển chia tổ thành 1 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấp Ao và bút lông
– Người điều khiển cho đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi cho nhóm mình
– Các nhóm thảo luận và trình bày lên giấy
– Kết quả của mỗi nhóm dán lên bảng
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp
– Người điều khiển lần lượt cho đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm
– Sau khi các nhóm trình bày mời giáo viên cho ý kiến
Hoạt động 3: Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua
– Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm qua
– Lớp thảo luận
– Người điều khiển tổng kết
Hoạt động 4: Bầu cán bộ mới
– Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp
– Ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp .
– Thư ký ghi tên các bạn đọc ứng cử, đề cử
– Bầu ban kiển phiếu , trưởng ban kiểm phiếu và nêu thể lệ bỏ phiếu.(Bầu lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng)
– Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả
– Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến
– GVPT phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ cho các em.
Hoạt động 5: Văn nghệ
– Mời đại diện các nhóm trình bày một số tiết mục văn nghệ
3. Thực hành: Xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới
– Người điều khiển yêu cầu từng cá nhân ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
– Mời một số học sinh trình bày trước lớp về Mọi biện pháp của mình. Thư ký ghi nhanh các ý kiến lên bảng.
– Cả lớp góp ý kiến, cùng nhau phân tích lựa chon các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học
– Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản cho lớp vận dụng
4. Vận dụng:
GV yêu cầu học sinh về nhà suy nghĩ các biện pháp của lớp, từ đó lựa chọn các biện pháp cho cá nhân mình tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng mình là học sinh lớp 8

………………………………………………..oo0oo………………………………………………..

Ngày soạn: 19/09/2010

TIẾT 2: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
– Hiểu được

Hỏi và đáp