HDC TOÁN 9 KTHKI 2017-2018 ĐỀ SGD BẠC LIÊU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về HDC TOÁN 9 KTHKI 2017-2018 ĐỀ SGD BẠC LIÊU, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GDĐT BẠC LIÊU

ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn kiểm tra: TOÁN 9

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Gồm có 03 trang)

Câu 1 (3,0điểm).
a) Điều kiện để có nghĩa là (0,25 đ)
Áp dụng: có nghĩa khi (0,25 đ)
(0,25 đ)
Với thì có nghĩa. (0,25 đ)
b) (0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
c) (0,25 đ)
= (0,25 đ)
= (0,25 đ)
= (0,25 đ)
Câu 2(3,0 điểm).
a) Hàm số đã cho đồng biến trên . (0,5đ)
Vì . (0,5đ)
b) Vẽ đồ thị hàm số .
Cho , ta được điểm thuộc đường thẳng ; (0,25đ)
, ta được điểm thuộc đường thẳng . (0,25đ)
Vẽ đúng đồ thị (0,5đ)
/
c) Đường thẳng song song với đường thẳng khi và chỉ khi:
(vì ) (0,5đ)
(0,5đ)
Câu 3(1,0 điểm).
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
Vậy hệ phương trình có nghiệm là . (0,25đ)
Câu 4(1,0 điểm).
– Vẽ hình (0,25đ)
/
– Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
Câu 5 (3,0điểm).
/
Hình vẽ đúng (0,25 đ)
a) Ta có:
AM = AN, AO là tia phân giác của góc A (0,25 đ)
(tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). (0,25 đ)
Tam giác AMN cân tại A, có AO là tia phân giác của góc A
nên OA MN. (0,25 đ)
b) Gọi H là giao điểm của MN và AO, có OA MN.
MH = HN (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây) (0,25 đ)
Mà CO = ON (cùng bán kính (O)) (0,25 đ)
HO là đường trung bình của tam giác MNC. (0,25 đ)
HO // MC, do đó MC //AO. (0,25 đ)
* Chú ý: Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
——- HẾT——-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.